blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Avstrija reformira sistem zavodov za socialno zavarovanje

Po besedah avstrijske vlade je to največja reforma avstrijske uprave v zadnjih desetletjih, če ne v zgodovini republike. Za kaj se gre? Gre se za fuzijo avstrijskih zavodov za socialno zavarovanje, katerih je širom po Avstriji kar 21. Iz 21 naredi 5 ali pa celo 4. To je načrt vlade, katerega je kancler dne 22.05.2018 osebno predstavil - skupaj s vicekanclerjem. Fuzija naj bi v upravi in pri kadrih prišparala kar milijardo eurov. Zakonski osnutek se pričakuje v juliju tega leta, konec novembra naj bi zakon bil sprejet v parlamentu in če se ne bo zgodilo kaj nepredvidljivega, lahko v Avstriji s pričetkom 2019 računamo s povsem novo strukturo in organziacijo pri zavodih za socialna zavarovanja.


Kje naj bi se šparalo?

Varčevalo se bo vsekakor pri kadrih in vodilnih organih. Govori se, da naj bi se kar tretjina celotnih kadrov (vsega skupaj štejejo kadri skoraj 20.000 oseb) v naslednjih letih upokojila. Kar ima seveda logiko, da se reformira. Če ne zdaj, kdaj potem? Krčenja pri storitvah niso načrtovana; prav tako naj ne bi prišlo do zaprtja bolnic in rehabilitacijskih centrov, odpusta kadrov itd. Prav tako niso načrtovani posegi na zdravnike, osebje, ki se ukvarja z bolniško nego ter ostale zdravniške poklice. Redukcija upravnih stroškov, poenotenje IT-sistemov,  skupni centri za nakup in nabavo, bolečo krčenje števila funkcijonarjev od 2000 na 400 (torej kar za 80%) itd - vse to pa naj bi zagotovilo že obljubljeno milijardo manj stroškov. Namesto 21 generalnih direktorjev naj jih bo v bodočnosti samo še 6.


Kaj je sedaj osrčje reforme?

  • Iz 9 deželnih (pokrajinskih) bolniških blagajn bo nastala 1 avstrijska zdravstvena blagajna.
  • Zavod za socialno zavarovanje samostojnih ter zavod za socialno zavarovanje kmetov se bosta fuzijonirala v 1 samostojni zavod za socialno zavarovanje.
  • Zavarovalnica uradnikov (javnih uslužbencev), železniška zavarovalnica ter zavarovalnica za rudarstvo – ti tri zavodi bodo v bodočnosti tvorili 1 novo zavarovalnico.
  • Splošni zavod za nezgodno zavarovanje naj bi obstajal tudi v bodočnosti, če bo opravil domače naloge – pomeni, da bo moral znotraj lastnih struktur privarčevati kar 500 mio € (če tega ne bo zmogel, potem je iz 21 zavodov nastalo 4).
  • Zavarovalni zavod za penzije, ki je največji nosilec od vseh zavodov (nad 7 mio strank), ostane tudi v bodočnosti nespremenjen.


Moja ocena:

  • Reforma je potrebna; stranke posameznih zavarovalnic npr dostikrat ne razumejo, da se ene in iste storitve ovrednotijo po različnih in nepreglednih kriterijih - pa čeprav so stranke poprej plačale iste prispevke.
  • Reforma bo uspešna, če bo imela dovolj prepričljivosti znotraj lastnih ustanov.
  • Za reformo pa je potrebna politična podpora ter izbor takih organov/uslužbencev/delov teh zavodov,ki "pilotirajo" projekte (torej bottom up in ne top down); premalo bi bilo, če bi se zadeva samo narekovala – izhajam iz tega, da se bodo uvedle skupine reforme, ki bodo te fuzije pozneje tudi evaluirale in trezno ovrednotile.