blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Kaj plača avstrijska Zveza deželam in občinam?

Brez Zveze naše dežele in občine ne bi mogle preživeti. Samo v letu 2017 je Zveza deželam prenakazala 25,4 mrd €, 10,2 mrd € pa občinam. Približno 36 milijard € je šlo torej iz zveznega proračunskega žaklja k deželam (9 dežel) in občinam (2100 občin). Ne smemo pozabiti, da so plačila Zveze v zadnjih 10 letih permanentno naraščala. Za dežele so plačila narasla za kar več kot 40%, inflacija pa se je v istem časovnem obdobju povečala samo 20%.

Pomeni, da so plačila Zveze v zadnjem desetletju, ki so se opravila deželam in občinam, naraščala zdaleč hitreje kot inflacija v istem časovnem obdobju.

Opomba ob robu: Zveza je npr v letu 2017 preko finančnih in carinskih uradov pobrala 85 milijard davkov in carin. Dodatno so Avstrijke in Avstrijci državi za socialne prispevke prenakazali še nad 40 milijard €.

Pri teh neverjetnih vsotah je potrebno, da odločujoči organi vzgledno in previdno (v prid davčnemu zavezancu) upravljajo z denarjem. Da je na tem področju marsikaj spodletelo, kažejo škandali, ki so se zgodili npr pri gradnji dunajskih bolnic. In še bi lahko našteval.