blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Pomoč Grkom stane evro-članice nad 330 milijard evrov

Priznani nemški profesor in ekonom Dirk Meyer je izračunal, da si je Grčija - samo preko olajšav pri dolgovih in obveznostih - prihranila skoraj 337 milijard evrov. Ali pa drugače povedano – to breme nosijo ostale evro-članice. Levji delež naj bi nosili Nemci, vse to jih stane kar nad 50 milijard evrov. Jasno, da se v Nemčiji frustracija veča in take informacije v sklopu z nasplošnim političnim stanjem niso podpora trenutni vladi.

Profesor Dirk Meyer, ki predava na Helmut-Schmidt Univerzi v Hamburgu, je med drugim izračunal, da se je rok odplačevanja za kredite, ki so bili dani Grkom, vmes podaljšal na več kot 42 let. Grki naj bi po njegovih analizah obresti začeli plačevati šele od leta 2032 naprej, kredite pa začeli oplačevati šele 2033 – skratka šele v 15 letih. Vrhu tega evro-članice nakupujejo grške obveznice, ki po mnenju profesorja Meyerja nimajo ustrezne vrednosti in s tem bremenijo samo proračune posameznih evro-članic.