blog

Felix Wieser
Felix Wieser

VIZIJE IN CILJI SO ZNANI, MANJKA IZVEDBA!

Junija 2014 je na Poslovni šoli na Bledu, Fakulteti za podiplomski študij managementa (IEDC) potekala konferenca o možnostih sodelovanja v regiji Alpe-Jadran.

Slovenska gospodarska zveza je bila soprirediteljica.

Gostiteljica in dekanja šole dr. Danica Purg je sklepe konference v posebni brošuri strnila takole: potrebno je

- pospeševanje podjetništva v regiji,

- boljše gospodarjenje z naravnimi viri,

- podpora sodelovanju med urbanimi in podeželjskimi območji,

- izboljšanje prometnih in komunikacijskih omrežij,

- načrtno in pospešeno skupno koriščenje infrastrukturnih zmogljivosti.

 

Maja 2019 so v  Trstu  v organizaciji SLORIJA predstavili publikacijo Zamejski, obmejni, čezmejni, ki obravnava problematiko Slovencev v Furlaniji-Julijski krajini deset let po vstopu Slovenije v šengensko območje.

Vsebino publikacije bi lahko na kratko povzeli:

- Alpsko-Jadranska (AA) regija potrebuje EVROPSKO UNIJO,

- AA regija je obrobna in ostaja zunaj središč,

- dve tretjini ljudi v regiji ne pozna institucij EU,

- Slovenci v Italiji so premalo izkoristili odprto mejo s Slovenijo,

- slovenska skupnost stagnira v bipolarni strukturi,

- manjka celovita strategija razvoja,

- mlada generacija podpira odprto mejo,

- starejša generacija je do odprtih meja skeptična.

Ugotovitve iz leta 2014 so tako danes aktualnejše kot kdaj koli prej. In vprašati se moramo, ali politika razume izzive časa ali je preveč ujeta v kratkoročne strankarskopolitične zadeve. 

Zaključki SLORI-jeve študije se nesporno nanašajo na celotno AA regijo, se pravi, da tudi na Koroško in na slovensko narodno skupnost na Koroškem.

Vemo, katere politične sile in stranke ovirajo in preprečujejo boljše čezmejno sodelovanje v AA regiji! 

I DON’T TRUST WORDS. I TRUST ACTIONS.

Sami - CIVILNA DRUŽBA V REGIJI - pa moramo nadaljevati delo in vztrajati v prizadevanjih za bolj odprto mejo in  izvajati konkretne projekte.