EVROPSKA UNIJA JE NAJVEČJA PRIDOBITEV EVROPSKIH NARODOV!

Objavljeno:
Slika: EVROPSKA UNIJA JE NAJVEČJA PRIDOBITEV EVROPSKIH NARODOV!

A je nedvomno tudi res, da se je Evropska unija (EU) v preteklosti socialnim problemom  premalo posvečala. Drži tudi, da velikim koncernom uspeva z velikimi finančnimi sredstvi in „profesionalnim“ lobiranjem uveljavljati svoje interese in občutno  povečevati svoj   dobiček. Pogosto tudi na škodo potrošnikov, zaposlenih in okolja. VEČ