Kelag vabila na 14. konferenco obnovljivih virov energije

Objavljeno:
Slika: Manfred Freitag, član uprave Kelag
Manfred Freitag, član uprave Kelag
Slika: Gilbert Isep, predsednik nadzornega sveta Kelag
Gilbert Isep, predsednik nadzornega sveta Kelag
Slika: Peter Traupmann, avstrijska agencija za energijo
Peter Traupmann, avstrijska agencija za energijo
Slika: Günter Lang, Passivhaus Austria
Günter Lang, Passivhaus Austria
Slika: Konferenca o obnovljivih virih energije
Konferenca o obnovljivih virih energije

Konferenca Kelag o obnovljivih virih energije je 6. novembra 2019 v Casineumu v Vrbi potekala že štirinajstič. Letošnji moto prireditve je bil "Centralno.Decentralno.Digitalno. Kako nove tehnologije bistveno spreminjajo naš svet energije. " Približno 350 udeležencev je spremljalo predavanja govorcev.

Osrednja tema večera je bila trajnostna energija. Koroška trenutno 48% svoje porabe energije črpa iz nafte, plina in premoga. Večina fosilne energije prihaja iz držav, kot so Rusija, Irak, Kazahstan in Azerbajdžan. Povpraševanje se bo v naslednjih nekaj letih še naprej povečevalo – dober razlog, močneje koristiti domače vire energije, kot so vodna energija, vetrna energija in fotovoltaika, da bi postali manj odvisni od uvoza. Koroške naravne razmere olajšajo uporabo takšnih obnovljivih virov energije.
 

Treba je začeti!

Govorniki so se strinjali, da mora biti zaščita podnebja prednostna naloga in si ne moremo privoščiti, da bi čakali na spremembo okvirnih pogojev ali korake drugih. Prav tako pa je Gilbert Isep, predsednik nadzornega sveta Kelag, poudaril nalogo politike, da ustvari prave pogoje.

Član uprave Kelag, Manfred Freitag, je v pozdravnih besedah poudaril, da bo mogoče doseči ambiciozne podnebne cilje le s podporo politikov, oblasti, prebivalstva, lastnikov zemljišč, industrije in medijev. Slednji lahko pripomorejo k večji sprejemljivosti v javnosti.

Peter Traupmann, generalni direktor avstrijske agencije za energijo, je nagovoril izzive za podnebno nevtralno energetsko prihodnost. Po Traupmannovih besedah so jasni znaki in učinki podnebnih sprememb že dolgo vidni in vplivajo tudi na energetsko varnost: zaradi kombinacije nizke vode, brezvetrja in visokih poletnih temperatur so hladilni sistemi preobremenjeni in tako lahko tudi poleti pride do pomanjkanja energije.

Günther Lang, vodja strokovne mreže "Pasivna hiša Avstrija" je v svojem prispevku poudaril, da se lahko s pravimi ukrepi za obnovo hiš prihrani do 80% energije, vendar tehnične možnosti pri obnovi pogosto niso v celoti izkoriščene, čeprav je to možno brez kakšnih dodatnih stroškov. Uspelo mu je hkrati vzbuditi pogum in slabo vest.

Druge teme večera so vključevale centralizirane in decentralizirane tehnologije v energetski industriji, potrebna sredstva za preoblikovanje energetskih sistemov, trajnostno zasnovo življenjskih prostorov v mestih in digitalizacijo.