Napotitev delavcev – Slovenija<->Avstrija

Objavljeno:
Slika: Napotitev delavcev – Slovenija<->Avstrija

Prost pretok storitev – ki je ob prostem pretoku oseb, blaga in kapitala ena od štirih temeljnih svoboščin, na podlagi katerih deluje notranji trg EU – pomeni, da lahko podjetje, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje določene dejavnosti v svoji državi, v okviru te dejavnosti izvaja storitev tudi v drugi državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji.

Z namenom večje preglednosti pravic in dolžnosti v situaciji napotitve delavcev v Republiko Slovenijo  in iz nje nudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS sledečo spletno mesto: http://www.napotenidelavci.si/sl/

Besedilo je organizirano na takšen način, da lahko specifične skupine (delavci, delodajalci, pristojni javni uslužbenci) enostavno poiščejo in najdejo relevantne informacije o napotitvi.