Natakarji po vsej Avstriji deficitarni poklic

Objavljeno:
Slika: Natakarji po vsej Avstriji deficitarni poklic

V Avstriji je veliko pomanjkanje kadra v turizmu in gostinstvu. Zaradi tega je avstrijska vlada 6.7.2022 sprejela kot takojšnji, kratkoročni ukrep, da bi odpravili poletno konico, da bodo sezonsko kvoto povečali za 1000 ljudi, Natakarji se uvrščajo po vsej Avstriji med deficitarne poklice (Mangelberuf), doslej je bilo veljalo le regionalno.

Prav tako naj bi imela podjetja, ki zaposlujejo sezonske delavce za nedoločen čas, v prihodnje lažji dostop do sezonskih delavcev. Prijavljanje rdeče-belo-rdeče karte (Rot-Weiß-Rot-Karte) je poenostavljeno, če je prosilec že v Avstriji zaradi sezonskega dela.


Rot-Weiß-Rot – Karte (rdeče-belo-rdeča karta)

Prihajate iz tretje države (države zunaj EU) in želite živeti in delati v Avstriji? V tem primeru potrebujete rdeče-belo-rdečo kartico, za katero lahko zaprosijo kvalificirani delavci iz tretjih držav.

Če spadate v eno od naslednjih skupin oseb, lahko pod določenimi pogoji pridobite rdeče-bele-rdečo kartico:

  • Posebej visoko usposobljeni.
  • Usposobljeni delavci v deficitarnih poklicih.
  • Drugo ključno osebje.
  • Diplomanti avstrijske univerze.
  • Samozaposleni ključni delavci.
  • Ustanovitelji Start-up podjetij.

Za rdeče-bele-rdečo kartico morate zaprositi ali osebno pri pristojnem avstrijskem predstavniškem organu (veleposlaništvu ali konzulatu) vaše matične države oz. države, v kateri ste se naselili, ali vaš potencialni delodajalec pri pristojnem organu za prebivanje v Avstriji (deželni glavar ali pooblaščeni okrožni urad ali sodnik). Vlogi je treba priložiti tudi izjavo delodajalca. To je potrditev podjetja z natančnimi podatki o prihodnjem delovnem mestu.

Če lahko vstopite v Avstrijo brez vizuma ali če že imate veljavni naslov za prebivanje, lahko prošnjo vložite tudi neposredno pri pristojnem organu za prebivanje v Avstriji (deželni glavar ali pooblaščeni okrožni upravni organ ali sodnik).

Kriteriji

V vsakem primeru za pridobitev rdeče-belo-rdeče karte je pogoj, da dosežete določeno število točk po naslednjih merilih:

Več informacij na: https://www.migration.gv.at/de/formen-der-zuwanderung/dauerhafte-zuwanderung/