Pogovor s članom uprave BKS Bank: Mag. Alexander Novak »Najbolj pomembne stvari v življenju niso komplicirane«

Objavljeno:
Slika: Mag. Alexander Novak
Mag. Alexander Novak

Mag. Aleksander Novak se je rodil v Železni kaplji v slovensko koroški družini. Študiral je Elektro smer, ampak ni našel strasti v tem poklicu ter zato nadaljeval študij ekonomije in podjetništva na Dunaju. BKS Banki se je pridružil leta 2000 in zadnjih 15 let preživel v Sloveniji, kjer je odprl BKS predstavništvo in zelo uspešno vodil BKS v Sloveniji do leta 2018. Slovenija in slovenski jezik tako predstavljata pomembno vlogo  v  njegove življenju. Kljub dolgoletnemu delu v bančništvu in delo s številkami pa najraje dela z ljudmi in skupaj z njimi gradi zgodbo o uspehu. Pravi da  ključne stvari v življenju niso komplicirane, ampak enostavne.

Mag. Alexander Novak  je bil lani jeseni promoviran na pozicijo člana uprave BKS Banke v Celovcu. Ker z zanimanjem in ponosom spremljamo uspešne zamejske Slovence,  smo ga povabila na pogovor. BKS Banka je postala tudi novi član Slovenske gospodarske zveze, saj nas povezuje delovanje in težnja po spodbujanju poslovanja v Alpsko-Jadranski regiji.

Kako gledate na razvoj in bodočnost regije?

Trenutno delujemo v regiji Alpe-Jadran v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji. Razen nekaterih problemov v Italiji je gospodarski razvoj v vseh regijah zelo dober. Regije oz. države se druga drugi niso približale samo zaradi pripadnosti k EU, tudi odprtost na medčloveški ravni je občutno narasla. Mreženje preko Slovenske gospodarske zveze je dober primer za to. Predvsem majhne države kot sta to Slovenija in Hrvaška in ne nazadnje tudi Avstrija, spoznavajo prednosti sodelovanja preko državnih meja. Na žalost ovirajo gospodarski razvoj globalni problemi kot na primer trgovinski spor med Ameriko in Kitajsko ter negotovost zaradi BREXITa, do neke mere tudi gospodarski razvoj v Italiji.

Poleg Dunaja in Hrvaške je Slovenija eden izmed najhitreje rastočih trgov. V čem vidite vzrok za to? V uspešni gospodarski rasti, ki se odraža tudi v večji potrošniški moči, ali enostavno v tem da je Slovenija trg, ki se „konsolidira“ po krizi leta 2008? Dejstvo je: področje lizinga je v Sloveniji naraslo za 25%.

Zadnja gospodarska kriza je zelo močno prizadela Slovenijo. Po gospodarski krizi pa je Slovenija beležila visoko gospodarsko rast, za katero so bili odgovorni predvsem izvozi. Pri tem je treba omeniti, da je Slovenija svoje lastne gospodarske probleme obdelala zelo dosledno in hitro. V zadnjih letih se je državni dolg občutno znižal. Zaradi gospodarske rasti, znižanja brezposelnosti ter sanacije državnega proračuna medtem naraščajo zasebno potrošništvo in državne naložbe. Vse to prispeva k stabilizaciji gospodarske rasti.

Nasplošno je Slovenija za BKS Bank najpomembnejši mednarodni trg, kjer smo zelo uspešni tako na področju bančništva kot tudi z našo hčerinsko lizinško družbo. Slovenske poslovalnice močno prispevajo k uspehu koncerna BKS Bank. 30.09.2018 je periodični presežek podružnice v Sloveniji znašal 3,2 mio. EUR. Kar se tiče primarnih vlog so le-te narasle za 19,8 % na 954,0 mio. EUR. Do konca tretjega kvartala 2018 je slovenska podružnica dodelila posojila v višini 602,6 mio. EUR.

Na področju lizinga smo v minulih dveh poslovnih letih obseg poslovanja lahko zvišali vsako leto za 30%. Na področju poslovanja z vrednostnimi papirji pa je obseg poslovanja zaradi prevzema brokerskih hiš narasel še bistveno močneje. Po prevzemu poslov brokerske hiše Alta bomo postali največji ponudnik storitev z vrednostnimi papirji v Sloveniji.

S strani SGZ radi poudarjamo, da se nahajamo na zelo pomembnem geografskem sečišču treh držav – Slovenije, Avstrije in Italije – in da moramo čim bolje koristiti sinergije med državami. Kako to deluje za BKS? Kako pomebne so sinergije za vaš uspeh oz. v kolikšni meri je to za bančni sektor sploh relevantno?

V Avstriji in Sloveniji ponujamo vse bančne posle in podpiramo naše stranke pri poslovanju v drugih tržnih območjih. Tudi Hrvaško vidim kot trg, ki je Avstriji blizu ter je nekako del širšega prostora Alpe-Jadran, kjer ponujamo vse navadne bančne posle. Italijanske stranke pa lahko preko naše fiduciarne družbe v Italiji ali direktno naložijo sredstva v Avstriji. Oskrbujemo pa tudi veliko italijanskih strank, ki delajo v Avstriji.

Medtem smo v položaju, da lahko zadovoljujemo vse potrebe naših strank brezhibno in preko vseh meja ter zelo dobro poznamo trge. Naša strategija je, da smo na vseh trgih regionalno močno zakoreninjeni, a da istočasno lahko delujemo nadregionalno in odprto. V našem poslovnem modelu meje izginjajo hitreje kot na zemljevidih. Sinergije koristimo na primer na področjih informacijske tehnologije, produktov in strategije. Storitve, ki se osredotočajo na dolgotrajnost, kot na primer zelo priljubljene zelene kredite, ponujamo v več državah. S tem za naše stranke lahko ustvarjamo tudi dodano vrednost.

SGZ obstaja že 30 let in uspešno povezuje podjetja in ustanove v celotni regiji. BKS pa je v Beljaku, Spittalu in Wolfsbergu praznovala že 90-letnico in ima danes že 63 poslovalnic. Zelo impresivne številke. Očitno so bili v preteklosti storjeni mnogi pravilni koraki. Kaj ste se iz tega naučili, da boste lahko rasli naprej tudi še v bodoče?

Eden izmed najpomembnejših faktorjev uspeha BKS Bank je njena odgovorna poslovna politika. Od nekdaj že se širimo samo korak za korakom. Naše stranke cenijo izredno kakovost svetovanja, našo fleksibilnost in tesno povezanost s strankami. Za naš dolgotrajni model poslovanja smo bili odlikovani že od ÖGVS, ISS-Oekom in Quality Austria.

V vseh državah delamo večinoma z domačimi sodelavkami in sodelavci. Če kdo želi delati v drugi državi, je prisrčno vabljen, da to stori. Uvedli smo celo lastni program mobilnosti, da motiviramo naše sodelavce k delovanju na drugih tržnih področjih znotraj svojih držav in v tujini.

Za sodelavke in sodelavce v centrali večinoma ni več razlike, ali imajo opravka s poslovalnico v Avstriji ali v tujini. Kdor ne zna regionalnih jezikov, govori angleško. Vaja dela mojstra. Za stranke, ki nek jezik ne obvladajo, v vsaki državi najdemo sodelavca, ki jih lahko oskrbuje v maternem jeziku. Naše stranke se naj počutijo pri nas od prvega trenutka kot doma. Seveda pa jih radi presenetimo s tem, da pristojni sodelavec ali sodelavka govori tudi druge jezike in da ima odlične povezave v več državah.

Avstrija je med največjimi investitorji v Sloveniji. Dvojezični koroški Slovenci ali Slovenci, ki so zaključili visoko šolo v Avstriji, imajo zelo dobre možnosti za najvišje pozicije v podjetjih, ki delujejo v Sloveniji. Od teh, ki so študirali z mano, so še trije uspeli v upravne odbore.

Kako vi osebno ocenjujete sodelovanje med Koroško in Slovenijo v preteklosti ter kako gledate na odnose danes?

Mislim, da smo od včasih celo sovražnega občevanja prešli na odprti, prijateljski ali vsaj spoštljiv način. Upam, da bo to tako ostalo. Tako se počutim veliko bolje in upam, da nisem edini. Poleg tega sem prepričan, da s tem veliko pridobivamo in da je to pozitiven razvoj za vse regije in države. V tem oziru bi rad izrazil tudi kompliment vsem zastopnikom politike, gospodarstva in interesnih skupnosti, h katerim seveda štejem tudi SGZ, ki znajo ceniti odprtost, medsebojno spoštovanje in sodelovanje in vse to že leta dolgo pospešujejo.

Imate mogoče par nasvetov za naše člane v Sloveniji in Avstriji? Kam nas vodi trend? Kaj naj bi upoštevali kot podjetniki? Ste mnenja, da je čas za investicije? V investicijske sklade, vloge in/ali  naložbe?

Globalno gospodarstvo se trenutno nahaja v poznem ciklu. Gospodarske napovedi stalno korigirajo navzdol. Trenutno še ne vidimo svetovne recesije, opažamo pa občutno poslabšanje konjunkture. V teh okoliščinah veliko podjetnikov preloži investicije na pozneje. Pomembno bo tudi, ali se bosta dogovorili ZDA in Kitajska, in, če ja, kako. Za Evropo bo tudi zelo pomembno, kako bo potekal Brexit.

Emisijske banke so že reagirale na oslabitev gospodarstva. Povišanje obresti trenutno v evroobmočju in Ameriki ni več tema. V ZDA bi bil naslednji korak v politiki obrestnih mer lahko usmerjen celo navzdol.

Vedno je čas za investicije. Trenutno pa se glasi geslo, ne investirajte vsega takoj. Poleg tega je pomembno, da je investicijski portfelj vedno široko diverzificiran. Nima smisla, da vse stavimo na eno karto.

Kako naj je dejansko sestavljena mešanica vlog, obveznic, investicijskih skladov in delnic, mora vsak investitor odločiti zase, na vsak način pa je pomembno, da je mešanica. Investicijski skladi imajo veliko prednost razpršitve tveganja ter aktivnega in profesionalnega menedžmenta. Poleg tega nudijo možnost, da se lahko že z majhnimi vsotami udeležimo svetovnega trga kapitala.

Če hočete investirati, vložiti sredstva ali pa le iščete podjetja v regiji Alpe-Jadran, obrnite se na nas. Veselimo se vsake nove stranke in vsakega novega partnerja.

 

O koncernu BKS Bank

BKS Bank, ki je že od leta 1986 kotirana na Dunajski borzi, ima glavni sedež v Celovcu, v Avstriji. Ima več kot 1.100 zaposlenih v 63 poslovalnicah v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem in Slovaškem. Na dan 30.09.2018 je pridobila bilančno vsoto 8,18 mrd. EUR ter dobiček po obdavčitvi 55,8 mio. EUR. Vsota opravljanja denarnih sredstev strank je znašala 14,80 mrd. EUR, od tega 8,80 mrd. EUR depozitnega obsega.

Na slovenski trg je vstopila leta 1998, ko je kupila lizinško družbo, današnjo BKS-leasing d.o.o. s sedežem v Ljubljani. Od leta 2004 naprej je BKS Bank aktivna tudi neposredno v slovenskem bančništvu.