SDGZ ima novo vodstvo

Objavljeno:
Slika: slika: Primorski dnevnik
slika: Primorski dnevnik
Slika: SDGZ ima novo vodstvo

Člani Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) so se v ponedeljek, 1. julija, zbrali na občnem zboru na kmetiji Grad Rubije na Vrhu in v predsedstvo izvolili Roberta Frandoliča, Roberta Devetaka, Adriana Kovačiča, Fabia Pahorja, Tomaža Petarosa, Erika Petejana, Fabrizia Polojaza, Petra Sternija in Nika Tenzeja, v prejšnjih mesecih pa so posamezne sekcije izvolile svoje predsednike, ki so samodejno tudi člani predsedstva. Gre za Maximiliana Kralja (obrtne dejavnosti), Mirjam Malalan (trgovina na drobno), Alana Oberdana (samostojni poklici), Marka Petelina (mednarodna trgovina in storitve), in Paolo Živic (gostinstvo in turizem). Nadzornemu odboru bo predsedoval Aleksander Rustja, ostali člani bodo Andrej Berdon, Valentina Pahor, Edi Ferluga in Nadja Rupel. Na prvi seji predsedstva bodo tudi imenovali predsednika, ki bo predvidoma 48-letni Robert Frandolič. Mandat traja tri leta.

Na povabilo SDGZ se je občnega zbora udeležil tudi podpredsednik SGZ, g. Felix Wieser. Čestital je novemu vodstvu in ob tem izpostavil odlično sodelovanje med gospodarskima organizacijama zamejskih Slovencev v Avstriji in v Italiji.


Povezava: