blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Avstrijska davčna uprava je za leto 2022 izplačala 4,2 milijarde evrov družinske doklade (Familienbeihilfe)

Avstrijski davčni urad je v svoji bilanci za leto 2022 izkazal skupno 4,2 milijarde evrov, izplačanih v okviru družinske doklade. Od tega spada 338 milijonov pod posebno družinsko doklado, ki je bila avgusta 2022 enkratno nakazana kot dodatna protiinflacijska pomoč. Tudi obseg opravljenega dela avstrijske davčne uprave je prav impresiven - v letu 2022 je bilo obdelanih skupno 967.228 vlog/zaprosil.

 

Leto 2022 je pokazalo torej veliko delovno obremenitev na področju družinskih doklad. Do konca februarja 2023 je davčni urad Avstrija vrhu tega pisno obvestil tudi približno 6400 upravičenih Ukrajincev, da se njihov družinski dodatek lahko podaljša še za eno leto. Tu se vidi visoko razvita socialna žila naše države.

 

Da bi davčna uprava lahko hitreje obravnavala zahtevnejše primere, ki vključujejo upravičence iz tujih držav, so bili ti primeri združeni v sedmih uradih po vsej državi, odvisno od države prebivališča otrok. Davčni urad Bruck Eisenstadt Oberwart, katerega vodim sam, je na primer obravnaval vse zadeve družinskih doklad, ki so povezane z izplačili na Madžarsko. Tako je bilo mogoče vzpostaviti tudi stik z madžarskimi organi, spoznati njihove obrazce in tako zagotoviti hitrejšo obravnavo. 

 

Zvezno ministrstvo za finance bo v bodočnosti pri družinskih dokladah še bolj kot doslej upoštevalo prednosti digitalizacije in zaradi tega uvaja ukrepe za zmanjšanje števila preverjanj upravičenosti. Vrhu tega se uvaja avtomatizirano dodeljevanje družinskih doklad. To seveda vključuje ozko sodelovanje z drugimi državnimi ustanovami, npr univerzami, ko se gre za prenos podatkov o študentih s strani univerz. Isto se uvaja za prenos podatkov o dijakih, vajencih itd. Tako bodo državljani razbremenjeni preverjanja upravičenosti, delovni procesi v davčni upravi pa bodo postali še hitrejši.