Cilji in naloge

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu

Slovenska gospodarska zveza je nadstrankarska krovna gospodarska organizacija koroških Slovencev.  Ustanovili so jo leta 1988 gospodarstveniki in člani prostih poklicov iz vrst slovenske narodne skupnosti na Koroškem.

Namen našega združenja

 • združevanje slovenskih gospodarstvenikov in gospodarskih strokovnjakov
 • podpiranje gospodarstva na Južnem Koroškem
 • svetovanje pri podporah EU
 • pospeševanje podjetništva
 • pospeševanje skupnega Alpsko-Jadranskega gospodarskega prostora
 • informiranje članov o gospodarskih in davčnih zadevah
 • Consulting pri čezmejnih gospodarskih dejavnostih med Avstrijo in Slovenijo

Naše dejavnosti

 • organiziranje srečanj, izobraževalnih in informacijskih sestankov, strokovnih šolanj, tečajev in ekskurzij
 • izdajanje publikacij
 • razvijanje in realizacija raznih EU-projektov
 • informacijski servis za gospodarstvo
 • pomoč pri ustanavljanju novih podjetij
 • povezovanje gospodarstvenikov tu in onstran meje

V Slovensko gospodarsko zvezo je včlanjenih daleč nad 300 članov iz alpsko jadranske regije, ki prihajajo iz vseh strok gospodarstva.

Prijavi se in sodeluj!
Tudi Vas vabimo v to skupnost in prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi dosegli več.

Letna članarina Slovenske gospodarske zveze

 • individualni člani in s.p.-ji: € 50,00
 • mala podjetja do 10 zaposlenih: € 100,00
 • podjetja z 11 do 50 zaposlenih: € 250,00
 • podjetja z nad 50 zaposlenih: € 500,00 - € 1.000,00

 

K prijavnici v spletu

Odbori

Upravni odbor

Upravni odbor SGZ je sestavljen iz enajstih častnih članov -  gospodarstvenikov in podjetnikov, ki so izvoljeni za dobo štirih let. Na zadnjem občnem zboru 10. maja 2022 so bili izvoljeni v upravni odbor:

Benjamin Wakounig
Benjamin Wakounig

predsednik

Felix Wieser
Felix Wieser

podpredsednik

Maria Škof
Maria Škof

podpredsednica

Milan Wutte
Milan Wutte

podpredsednik

Franz Tomažič
Franz Tomažič

tajnik

Peter Preinig
Peter Preinig

namestnik tajnika

Matej Čertov
Matej Čertov

blagajnik

Franz Kelih
Franz Kelih

namestnik blagajnika

Miran Breznik
Miran Breznik

odbornik

Nikolaj Orasche
Nikolaj Orasche

odbornik

Bernadka Modre-Kassl
Bernadka Modre-Kassl

odbornica

Marina Hedenik
Marina Hedenik

odbornica

Hansi Sabotnik
Hansi Sabotnik

odbornik

Natascha Kropiunik
Natascha Kropiunik

odbornica

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sestoji iz sedmih članov; naloga tega organa je nadzor nad posli društva. Na občnem zboru dne 10. maja 2022 so bili izvoljeni v nadzorni odbor:

Andreas Urbas
Andreas Urbas

predsednik

Martin Rutar
Martin Rutar

podpredsednik

Michael Knaus
Michael Knaus

nadzornik

Lorenz Kreutz
Lorenz Kreutz

nadzornik

Werner Kruschitz
Werner Kruschitz

nadzornik

Miroslav Pasterk
Miroslav Pasterk

nadzornik

Johann Lomšek
Johann Lomšek

nadzornik

Marko Prušnik
Marko Prušnik

nadzornik

Preglednika računov

Hermann Klokar
Hermann Klokar

Petra Amrusch
Petra Amrusch

Strokovni svet

Strokovni svet je stalni svetovalni organ upravnemu in nadzornem odboru SGZ. Člani strokovnega sveta s svojim znanjem in izkušnjami svetujejo upravnemu in nadzornemu odboru ter vnašajo svoje znanje v SGZ.

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Finančni in davčni strokovnjak, davčna akademija Dunaj

Edi Kraus
Edi Kraus

Aquafil d.o.o.

Janez Škrabec
Janez Škrabec

Direktor in lastnik RIKO d.o.o.

Robert Frandolič
Robert Frandolič

Direktor Fimago d.o.o.

Tajništvo

Pisarna SGZ

Slovenska gospodarska zveza na Koroškem ima v Celovcu pisarno na naslovu:

Slovenska gospodarska zveza (Slowenischer Wirtschaftsverband)
Spengergasse 8
9020 Klagenfurt/Celovec
Tel.: +43 (0)463 508 802
E-Mail: office@sgz.at

Roman Roblek
Roman Roblek

Generalni sekretar

Niko Wakounig
Niko Wakounig

Marketing

Maruša Grobelnik Kupper
Maruša Grobelnik Kupper

Vodja Interreg projekta VIRIDI

Katarina Wakounig-Pajnič
Katarina Wakounig-Pajnič

Svetovalka