blog

Felix Wieser

VIZIJE IN CILJI SO ZNANI, MANJKA IZVEDBA!

Junija 2014 je na Poslovni šoli na Bledu, Fakulteti za podiplomski študij managementa (IEDC) potekala konferenca o možnostih sodelovanja v regiji Alpe-Jadran. Slovenska gospodarska zveza je bila soprirediteljica. Gostiteljica in dekanja šole dr. Danica Purg je sklepe konference v posebni brošuri strnila takole: potrebno je - pospeševanje podjetništva v regiji, - boljše gospodarjenje z naravnimi viri, -...

Maria Škof

Novosti v zvezi z napotitvijo po 1.5.2019

Opozarjamo vas, da s 1.5.2019 začnejo v Avstriji veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb ter tudi nove urne postavke. Prosimo vas, da pred napotitvijo v Avstrijo, ki bo začela veljati s 1.5.2019 preverite, ali je na vašem področju opravljanja storitev prišlo do sprememb kolektivnih pogodb in v pozitivnem primeru le-te spremembe...

Felix Wieser

POVEZOVANJE ALI ZAPIRANJE - SKUPNO ALI VSAK ZASE?

Vsi poznamo izjave: „Karntn is lei ans“ ( Koroška je le ena), „A Landle lei a klans« ( deželica le majčkena), » Lei losn« ( potrpimo, že bo). Tako vidijo mnogi Korošci in Korošice svojo domovino še danes in se pogosto smilijo sami sebi. Taki atributi/izjave/parole, ki so jih v pretklosti zelo...

Marian Wakounig

Avstrijski finančni inšpektorji predpisali več kot milijardo evrov

Kot je bilo razvidno iz parlamentarnega povpraševanja in odgovora finančnega ministrstva, so avstrijski finančni inšpektorji za leto 2018 predpisali 1,2 milijarde € dodatnih davkov. V letu 2017 je znašala vsota 1,5 miljarde €, v leto 2016 pa 1,2 milijarde €. V finančni upravi preti pravi val penzije, saj takozvana babyboomer generacija...

Felix Wieser

EVROPSKA UNIJA JE NAJVEČJA PRIDOBITEV EVROPSKIH NARODOV !!

A je nedvomno tudi res, da se je Evropska unija (EU) v preteklosti socialnim problemom  premalo posvečala. Drži tudi, da velikim koncernom uspeva z velikimi finančnimi sredstvi in „profesionalnim“ lobiranjem uveljavljati svoje interese in občutno  povečevati svoj   dobiček. Pogosto tudi na škodo potrošnikov, zaposlenih in okolja. Nasprotja, ki so posledica...

Marian Wakounig

Avstrijska premija za raziskave

Avstrijska premija za raziskave – kako funkcionira? V Avstriji je premijo za raziskave in razvoj lažje uveljavljati kot v drugih državah. Kaj je predpogoj za izplačilo premije? Podjetje potrebuje pravzaprav samo izvedensko mnenje avstrijske nacionalne inštitucije za pospeševanje raziskav. Lastnika te družbe sta ministrstvo za gospodarstvo ter ministrstvo za tehnologijo. Izvedensko mnenje te...

Felix Wieser

LUKA KOPER - NAJBOLJ POMEMBNO PRISTANIŠČE ZA AVSTRIJSKO GOSPODARSTVO

V alpsko-jadranski regiji se je Luka Koper razvila v najmočnenjšo pristanišče. Polega Kopra sta za Avstrijo v Sredozemlju pomembni tudi pristanišči v Trstu in na Reki. Leta 2018 je v Kopru bilo 24 milijonov ton ladijskega pretovora, privezanih 1903 ladij, odpremljenih dnevno 13 vlakovnih kompozicij...... 30 odstotkov kapacitet koristi avstrijsko gospodarstvo, ki...

Marian Wakounig

Nova digitalna obdavčitev v Avstriji

Že v okviru avstrijskega predsedovanja v EU je avstrijska zvezna vlada vehementno zahtevala uvedbo evropske digitalne obdavčitve. Dosegli so se vidni napredki, a v EU ni bilo možno pridobiti soglasja (opomba ob robu: za davčne ukrepe je namreč v EU potrebno soglasje vseh držav članic). Z digitalnim davčnim paketom, katerega...

Felix Wieser

SLOVENSKA GOSPODARSKA ZVEZA - MOTOR POVEZOVANJA V ALPSKO-JADRANSKI REGIJI!

Alpsko-Jadranska regija, naša širša domovina, se je v letu, ki se poslavlja, razvijala v glavnem pozitivno. Seveda je tudi v tem prostoru še veliko posameznikov in organizacij, ki še vedno nasprotujejo enakopravnosti jezikov in kultur v javnem prostoru. Vendar o tem kdaj drugič. Ko pa se ozremo v širši evropski prostor, so stvari...

Felix Wieser

VISOKA GOSPODARSKA RAST V SLOVENIJI

Bruto domači proizvod (BDP) se je v tretjem kvartalu 2018 zvišal za 4,8 odstotka. BDP pa se je v primerjavi z istim obdobjem lani zvišal celo za pet odstotkov!! Tak razvoj temelji na stabilni domači porabi in visoki stopnji izvoza. Visoke so tudi investicije v zgradbe, objekte, opremo in stroje. Razvoj na področju...