blog

Marian Wakounig

Avstrijska premija za raziskave

Avstrijska premija za raziskave – kako funkcionira? V Avstriji je premijo za raziskave in razvoj lažje uveljavljati kot v drugih državah. Kaj je predpogoj za izplačilo premije? Podjetje potrebuje pravzaprav samo izvedensko mnenje avstrijske nacionalne inštitucije za pospeševanje raziskav. Lastnika te družbe sta ministrstvo za gospodarstvo ter ministrstvo za tehnologijo. Izvedensko mnenje te...

Felix Wieser

LUKA KOPER - NAJBOLJ POMEMBNO PRISTANIŠČE ZA AVSTRIJSKO GOSPODARSTVO

V alpsko-jadranski regiji se je Luka Koper razvila v najmočnenjšo pristanišče. Polega Kopra sta za Avstrijo v Sredozemlju pomembni tudi pristanišči v Trstu in na Reki. Leta 2018 je v Kopru bilo 24 milijonov ton ladijskega pretovora, privezanih 1903 ladij, odpremljenih dnevno 13 vlakovnih kompozicij...... 30 odstotkov kapacitet koristi avstrijsko gospodarstvo, ki...

Marian Wakounig

Nova digitalna obdavčitev v Avstriji

Že v okviru avstrijskega predsedovanja v EU je avstrijska zvezna vlada vehementno zahtevala uvedbo evropske digitalne obdavčitve. Dosegli so se vidni napredki, a v EU ni bilo možno pridobiti soglasja (opomba ob robu: za davčne ukrepe je namreč v EU potrebno soglasje vseh držav članic). Z digitalnim davčnim paketom, katerega...

Felix Wieser

SLOVENSKA GOSPODARSKA ZVEZA - MOTOR POVEZOVANJA V ALPSKO-JADRANSKI REGIJI!

Alpsko-Jadranska regija, naša širša domovina, se je v letu, ki se poslavlja, razvijala v glavnem pozitivno. Seveda je tudi v tem prostoru še veliko posameznikov in organizacij, ki še vedno nasprotujejo enakopravnosti jezikov in kultur v javnem prostoru. Vendar o tem kdaj drugič. Ko pa se ozremo v širši evropski prostor, so stvari...

Felix Wieser

VISOKA GOSPODARSKA RAST V SLOVENIJI

Bruto domači proizvod (BDP) se je v tretjem kvartalu 2018 zvišal za 4,8 odstotka. BDP pa se je v primerjavi z istim obdobjem lani zvišal celo za pet odstotkov!! Tak razvoj temelji na stabilni domači porabi in visoki stopnji izvoza. Visoke so tudi investicije v zgradbe, objekte, opremo in stroje. Razvoj na področju...

Maria Škof

Pritožba na Evropsko komisijo v zadevi C-33/17 ČEPELNIK

Kot ste verjetno zasledili v medijih je Sodišče Evropske unije 13.11.2018 razveljavilo avstrijski ukrep prepovedi izplačila in plačilo varščine s strani avstrijskega naročnika po avstrijski protidumpinški zakonodaji. Ta uspeh je velikega pomena. Ukrep je predstavljal za mnoge izvajalce in naročnike veliko tveganje, tako da se raje niso več odločali za naročilo...

Marian Wakounig

Grčija želi predčasno poravnati dolgove

Grški dolg znaša 180 % njihove letne gospodarske ustvarjalnosti. Kljub temu želi Grčija predčasno odplačati dolgove, ki jih ima predvsem pri evropski centralni banki ter mednarodnemu monetarnemu fondu (IMF). S predčasnim odplačilom bi se avtomatično zmanjšali stroški, ki so povezani z dolgom. Od leta 2010 so Grki v okviru 3...

Marian Wakounig

Kako funkcionira sploh avstrijska narodna banka?

Uvod V zadnjih dneh se je veliko razpravljalo o bodočem novem vodstvu avstrijske narodne banke. Ministrski svet je odločil, da bo narodno banko vodil Harald Mahrer, trenutni šef avstrijske gospodarske zbornice. Mahrer bo postal predsednik tako imenovanega generalnega sveta banke (nemško Generalrat), kateremu trenutno predseduje Claus Raidl. Kot bodoči predsednik avstrijske narodne...

Marian Wakounig

Konec grške tragedije?

V teh dneh, avgusta 2018, se je zaključil reševalni program za Grčijo. Grčija je v obdobju skoraj desetih let prejela nad 240 milijarde evrov pomoči. Grška tragedija se je pričela leta 2010 - takratni grški premier (kdo se še spominja njegovega imena? Jorgos Papandreu) je priznal, da potrebuje njegova domovina...

Marian Wakounig

Pomoč Grkom stane evro-članice nad 330 milijard evrov

Priznani nemški profesor in ekonom Dirk Meyer je izračunal, da si je Grčija - samo preko olajšav pri dolgovih in obveznostih - prihranila skoraj 337 milijard evrov. Ali pa drugače povedano – to breme nosijo ostale evro-članice. Levji delež naj bi nosili Nemci, vse to jih stane kar nad 50...