blog

Marian Wakounig

Kdo bo financiral bodoče penzije?

Avstrijski penzijski sistem šteje trenutno med najboljše na celem svetu – obenem pa šteje tudi med najdražje sisteme. Vsak od nas iz medijskih poročil lahko zasledi različne vroče teme koalicijskih razprav, veliko se sliši in čuje o možnih fuzijah socialnih in penzijskih zavarovalnicah. Teh ustanov je trenutno vsekakor okoli dvajset...

Marian Wakounig

Avstrijska vlada je zmanjšala deficit in javni dolg

Trenutna vlada, ki bo seveda v tej obliki -  zaradi državnozborskih volitev – razpadla, očividino ni tako slabo gospodarila. Njena proračunska bilanca in tudi finančni načrti za nasledenje leto, ki so bili poslani v Bruselj, kažejo zadovoljive številke. Izhodišče so takozvana Maastrichtska konvergenčna merila. Kaj nam pa povejo ta merilai, ki...

Marian Wakounig

Naš čaka poostrena obdavčitev internetnih koncernov v EU?

Prav v teh dneh so v estonskem Talinu finančni ministri EU razglabljali o uvedbi takozvanega digitalnega davka. Konkretno naj bi ta digitalni davek zajel dobičke internetnih velikanov iz elektronskih storitev. Seveda bi morali ti dobički teh koncernov nastati v Evropi. Logika je, da se dobiček obdavči tam, kjer je bil...

Marian Wakounig

Načrtovana sprememba davčnih stopenj pri davku na dodano vrednost

Avstrija pozna trenutno 4 davčnih stopenj pri ddv-ju: 10%, 13%, 19%, 20%. Da je servisiranje teh 4 davčnih stopenj za podjetnike dodatna administrativna obremenitev, vemo vsi, ki imamo tudi čut tudi za podjetniške izzive. V predvolilni kampanji za letošnje državnozborske volitve je sedaj ljudska stranka napovedala znižanje trenutno veljavne davčne stopnje...

Marian Wakounig

Avstrijski davčni prihodki leta 2017 naraščajo

Julij je mesec pol-letne bilance v podjetjih. To pa ne velja samo za podjetja, temveč tudi za javno upravo. Avstrijce torej zanima, koliko davkov je država pobrala v prvem pol-letju tega leta. Tukaj odgovori: Davčni prihodki so v Avstriji v prvem pol-letju 2017 signifkantno narasli. Predvsem davek na dodano vrednost (nemško...

Marian Wakounig

Odprte točke vladne koalicije, stanje maj 2017

Preden se bodo v Avstriji oktobra tega leta izvedle parlamentarne volitve, je vladnim strankam treba oddelati še kar nekaj odprtih projektov. V parlamentu bo po vsej verjetnosti prišlo do novih struktur sodelovanje med »vladnimi« strankami in opozicijo. Materijala za vroče diskuzije je več kot dovolj. Lista socialnih demokratov obsega sledeče točke: Akcija...

Marian Wakounig

Avstrija in eksport avstrijskih storitev

Kot poroča Agenda Austria, naša država ne izvaža samo veliko blaga in robe, temveč izvažajo avstrijski gospodarstveniki tudi kup raznolikih stroritev. Včasih zadeve niso enostavno razumljive. Kratek primer: če pridejo v Avstrio turisti iz tujine in preživijo dopust v Avstriji, potem je to iz avstrijskega vidika »eksport dopusta«.   Kako izgleda eskport...

Marian Wakounig

Avstrijska deregulacija pri družbah z omejeno odgovornostjo

Od javnosti več ali manj neopaženo pripravlja avstrijska vlada deregulacijo. Med drugim je načrtovana sprememba zakona o družbah z omejeno odgovornostjo (GmbH-Gesetz). V predlogu vlade se najde novi člen 9a omenjenega zakona. Ta člen, če bo zakon sprejet, bo omogočal poenostavljeno ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Poenostavitev je v tem, da...

Marian Wakounig

Dunaj pri gospodarski rasti slabo odrezal

Po zadnjih podatkih avstrijskega statističnega urada, ki so bili objavljeni decembra 2016, upadajo v Avstriji realne plače. Najbolj še domači brutoproizvod narašča na Predarlskem, na koncu lestvice se nahajata Dunaj in Koroška. Analiza gospodarske moči kaže jasen razkorak med zapadom in vzhodom Avstrije, pravtako razlike med mestom in podeželjem. Pri Dunaju...

Marian Wakounig

Avstrija ima visoko kvoto dajatev

Avstrija je leta 2015 v Evropski Uniji zasedala četrto mesto – kar se tiče dajatvene obremenitve Avstrijcev. Novejši podatki kot le-ti iz leta 2015 trenutno niso na razpolago. Tudi ne morejo biti, ker leto 2016 še ni mimo. Kaj je dajatvena kvota? Ta kvota zajema delež davkov ter socialnih prispevkov v...