blog

Marian Wakounig

Naš čaka poostrena obdavčitev internetnih koncernov v EU?

Prav v teh dneh so v estonskem Talinu finančni ministri EU razglabljali o uvedbi takozvanega digitalnega davka. Konkretno naj bi ta digitalni davek zajel dobičke internetnih velikanov iz elektronskih storitev. Seveda bi morali ti dobički teh koncernov nastati v Evropi. Logika je, da se dobiček obdavči tam, kjer je bil...

Marian Wakounig

Načrtovana sprememba davčnih stopenj pri davku na dodano vrednost

Avstrija pozna trenutno 4 davčnih stopenj pri ddv-ju: 10%, 13%, 19%, 20%. Da je servisiranje teh 4 davčnih stopenj za podjetnike dodatna administrativna obremenitev, vemo vsi, ki imamo tudi čut tudi za podjetniške izzive. V predvolilni kampanji za letošnje državnozborske volitve je sedaj ljudska stranka napovedala znižanje trenutno veljavne davčne stopnje...

Marian Wakounig

Avstrijski davčni prihodki leta 2017 naraščajo

Julij je mesec pol-letne bilance v podjetjih. To pa ne velja samo za podjetja, temveč tudi za javno upravo. Avstrijce torej zanima, koliko davkov je država pobrala v prvem pol-letju tega leta. Tukaj odgovori: Davčni prihodki so v Avstriji v prvem pol-letju 2017 signifkantno narasli. Predvsem davek na dodano vrednost (nemško...

Marian Wakounig

Odprte točke vladne koalicije, stanje maj 2017

Preden se bodo v Avstriji oktobra tega leta izvedle parlamentarne volitve, je vladnim strankam treba oddelati še kar nekaj odprtih projektov. V parlamentu bo po vsej verjetnosti prišlo do novih struktur sodelovanje med »vladnimi« strankami in opozicijo. Materijala za vroče diskuzije je več kot dovolj. Lista socialnih demokratov obsega sledeče točke: Akcija...

Marian Wakounig

Avstrija in eksport avstrijskih storitev

Kot poroča Agenda Austria, naša država ne izvaža samo veliko blaga in robe, temveč izvažajo avstrijski gospodarstveniki tudi kup raznolikih stroritev. Včasih zadeve niso enostavno razumljive. Kratek primer: če pridejo v Avstrio turisti iz tujine in preživijo dopust v Avstriji, potem je to iz avstrijskega vidika »eksport dopusta«.   Kako izgleda eskport...

Marian Wakounig

Avstrijska deregulacija pri družbah z omejeno odgovornostjo

Od javnosti več ali manj neopaženo pripravlja avstrijska vlada deregulacijo. Med drugim je načrtovana sprememba zakona o družbah z omejeno odgovornostjo (GmbH-Gesetz). V predlogu vlade se najde novi člen 9a omenjenega zakona. Ta člen, če bo zakon sprejet, bo omogočal poenostavljeno ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Poenostavitev je v tem, da...

Marian Wakounig

Dunaj pri gospodarski rasti slabo odrezal

Po zadnjih podatkih avstrijskega statističnega urada, ki so bili objavljeni decembra 2016, upadajo v Avstriji realne plače. Najbolj še domači brutoproizvod narašča na Predarlskem, na koncu lestvice se nahajata Dunaj in Koroška. Analiza gospodarske moči kaže jasen razkorak med zapadom in vzhodom Avstrije, pravtako razlike med mestom in podeželjem. Pri Dunaju...

Marian Wakounig

Avstrija ima visoko kvoto dajatev

Avstrija je leta 2015 v Evropski Uniji zasedala četrto mesto – kar se tiče dajatvene obremenitve Avstrijcev. Novejši podatki kot le-ti iz leta 2015 trenutno niso na razpolago. Tudi ne morejo biti, ker leto 2016 še ni mimo. Kaj je dajatvena kvota? Ta kvota zajema delež davkov ter socialnih prispevkov v...

Marian Wakounig

Konec anonimnosti v Švici ter Liechtensteinu

Od 1.1.2017 naprej premoženje Avstrijcev v Švici ni več anonimno. Od leta 2013 naprej so namreč Avstrijci imeli možnost, da v Švici plačajo davek od kapitala ali pa pristojnemu avstrijskemu finančnemu uradu prijavijo premoženje. Te variante je  omogočal sporazum med Švico in Avstrijo. Ta sporazum pa naj bi sedal prenehal...

Marian Wakounig

Avstrijska bančna tajnost dokončno pokopana

Od oktobra 2016 naprej je avstrijska bančna tajnost dokončno pokopana. Novi centralni register vseh kontov (bančnih računov) naj bi davčnim utajevalcem otežkočil življenje. Do tega registra imajo od sedaj naprej pristop davčni ter kazenski organi (npr državno tožilstvo). Finančno ministrstvo si z novim registrom pričakuje nadaljne prilive v državni proračun. Banke...