blog

Marian Wakounig

Kaj plača avstrijska Zveza deželam in občinam?

Brez Zveze naše dežele in občine ne bi mogle preživeti. Samo v letu 2017 je Zveza deželam prenakazala 25,4 mrd €, 10,2 mrd € pa občinam. Približno 36 milijard € je šlo torej iz zveznega proračunskega žaklja k deželam (9 dežel) in občinam (2100 občin). Ne smemo pozabiti, da so...

Marian Wakounig

Korupcija in kaj nam pove korupcijski indeks?

Umora priznane malteške novinarke Daphne Caruane Galizie (je v svojih prispevkih razkrivala korupcijo med malteškimi politiki) ter mladega slovaškega preiskovalnega novinarja Jána Kuciaka in njegovega dekleta Martine še vedno odmevata po svetu, Usmrtitve so se opravile na nenavadno krut način - Kuciak je podlegel strelu v prsni koš, njegovo partnerico...

Marian Wakounig

Evropska komisija svari pred kriptovalutami

Nepričakovani razmah trgovanja s kriptovalutami je privedel do tega, da načrtuje EU uvedbo številnih nadzornih ukrepov, s katerimi želi ukiniti anonimnost poslovanja s kriptovalutami. Neverjetna rast vrednosti kriptovalut, še posebej bitcoina, je bila zame osebno eno največjih finančnih presenečenj leta 2017. Hitra rast teh valut je tako evropskega kot tudi domačega...

Marian Wakounig

Kako namerava nova vlada varčevati?

»Varčevanje v sistemu« - to je bilo geslo vladne klavzure, ki je pričetek januarja potekala v Seggaubergu, na južnem avstrijskem Štajerskem. Nova vlada namerava v naslednjih treh letih doseči izravnan javni proračun, v te namene bo vlada že spomladi 2018 sklenila dvojni proračun - in sicer kar za leti 2018...

Marian Wakounig

Kdo plačuje v Avstriji davek po najvišji davčni stopnji?

Sprva nekaj osnovnih informacij za uvod. Avstrija ima po zadnjih podatkih (stanje 1.1.2017) približno 8,8 mio prebivalcev.  V letu 2016 (za leto 2017 še ni podatkov, ker to leto še ni mimo) smo imeli v Avstriji  točno 6,86 mio davčnih zavezancev (torej približno 6,9 mio), ki so v Avstriji prejemali...

Marian Wakounig

Kdo bo financiral bodoče penzije?

Avstrijski penzijski sistem šteje trenutno med najboljše na celem svetu – obenem pa šteje tudi med najdražje sisteme. Vsak od nas iz medijskih poročil lahko zasledi različne vroče teme koalicijskih razprav, veliko se sliši in čuje o možnih fuzijah socialnih in penzijskih zavarovalnicah. Teh ustanov je trenutno vsekakor okoli dvajset...

Marian Wakounig

Avstrijska vlada je zmanjšala deficit in javni dolg

Trenutna vlada, ki bo seveda v tej obliki -  zaradi državnozborskih volitev – razpadla, očividino ni tako slabo gospodarila. Njena proračunska bilanca in tudi finančni načrti za nasledenje leto, ki so bili poslani v Bruselj, kažejo zadovoljive številke. Izhodišče so takozvana Maastrichtska konvergenčna merila. Kaj nam pa povejo ta merilai, ki...

Marian Wakounig

Naš čaka poostrena obdavčitev internetnih koncernov v EU?

Prav v teh dneh so v estonskem Talinu finančni ministri EU razglabljali o uvedbi takozvanega digitalnega davka. Konkretno naj bi ta digitalni davek zajel dobičke internetnih velikanov iz elektronskih storitev. Seveda bi morali ti dobički teh koncernov nastati v Evropi. Logika je, da se dobiček obdavči tam, kjer je bil...

Marian Wakounig

Načrtovana sprememba davčnih stopenj pri davku na dodano vrednost

Avstrija pozna trenutno 4 davčnih stopenj pri ddv-ju: 10%, 13%, 19%, 20%. Da je servisiranje teh 4 davčnih stopenj za podjetnike dodatna administrativna obremenitev, vemo vsi, ki imamo tudi čut tudi za podjetniške izzive. V predvolilni kampanji za letošnje državnozborske volitve je sedaj ljudska stranka napovedala znižanje trenutno veljavne davčne stopnje...

Marian Wakounig

Avstrijski davčni prihodki leta 2017 naraščajo

Julij je mesec pol-letne bilance v podjetjih. To pa ne velja samo za podjetja, temveč tudi za javno upravo. Avstrijce torej zanima, koliko davkov je država pobrala v prvem pol-letju tega leta. Tukaj odgovori: Davčni prihodki so v Avstriji v prvem pol-letju 2017 signifkantno narasli. Predvsem davek na dodano vrednost (nemško...