blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Avstrijsko ministrstvo za finance napoveduje vojno navideznim podjetnikom

Avstrijsko ministrstvo za finance napoveduje vojno navideznim podjetnikom

Maja 2024 je Zvezno ministrstvo za finance predstavilo zakonodajni predlog za hitro in celovito sankcioniranje goljufov (podrobnosti: Betrugsbekämpfungsgesetz 2024 Teil I – BBKG 2024 Teil I (341/ME) | Parlament Österreich).

Kot učinkovit ukrep proti navideznim podjetjem bo uvedena kazen za izdelavo in uporabo navideznih in krovnih računov. Uvedba tega novega finančnega prekrška (in predlagane globe v višini do 100.000 EUR) zagotavlja, da bo mogoče hitro in učinkovito ukrepati proti navideznim podjetjem, saj so ta običajno kratkotrajna (kmalu po ustanovitvi so ponovno likvidirana) in jih je zato težko ujeti.

Fiktivna podjetja in domnevni primeri fiktivnih podjetij ter druga dejanja goljufij bodo posebej vključeni v zbirko podatkov o socialnih goljufijah.

Razširjena bodo tudi pooblastila finančne policije. Finančna policija bo lahko v primeru kršitev obveznosti registracije blagajn in izdajanja računov v prihodnje lahko izvedla poenostavljene kazenske odredbe.

Oblikovane bodo tudi določbe, ki bodo zagotavljale, da se morajo lažni podjetniki v primeru insolventnosti zglasiti pri organih.

Zvezni urad AMS (v Sloveniji primerljiv z Zavodom za zaposlovanje) bo obveščen o morebitnih zlorabah subvencij s strani navideznih podjetij. V prihodnosti bo imel AMS tudi dostop do baze podatkov o socialnih goljufijah.

Poleg tega predvideva predlagana zakonodaja obsežnejšo odgovornost naročnika za plačila zaposlenih - zlasti če se naročnik namerno ali iz hude malomarnosti poslužuje navideznih podjetij.

Trenutno je težko oceniti, ali bodo strožji ukrepi omejili davčne goljufije. Vsekakor pa bi bilo to zaželeno v interesu poštenih davkoplačevalcev.