blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Avstrija in njen angažma pri domačih bankah ter drugih ustanovah

Iz medijev se je pustilo razbrati, da se je naša država z ogromno vsoto angažirala samo pri domačih bankah. Ta angažma znaša 20 milijard € (za primerjavo: to je več kot polovica BDP Republike Slovenije). Od te vsote odpade 8 milijard € na kapitalska izplačila bankam, 12 milijard € odpade na jamstva napram bankam. Pri kapitalskih izplačilih je največ svežega denarja potrebovala Hypo Alpe Adria banka - 1,85 milijard €, kar je bilo razvidljivo iz odgovora finančne ministrice na parlamentarno vprašanje, katero je bilo naslovljeno nanjo. Hypo sledijo RBI (1,75 milijard €), ÖVAG (1,25 miljard €), Erste Group, KA Finanz AG, Bawag ter Kommunalkredit.
Kapitalska izplačila so se izvedla preko ÖBFA (avstrijska zvezna agencija za financiranje).


Oglejmo si jamstva države. Od 12 milijard € bančnih jamstev odpade levji delež (skoraj 7 milijard €) na KA Finanz AG ter slabo banko Kommunalkredit. Trenutno obstaja 14 jamstev Zveze napram domačim bankam.


Jamčimo pa tudi v evroconi: napram evropskemu kriznemu skladu EFSF (v Avstriji bolj znan kot Euro-Rettungsschirm) je Avstrija prevzela jamstva v višini 7,73 milijard € (6,8 € milijard za kapital, 920 milijonov € za obresti). Tako je bilo stanje vsaj konec septembra 2012, vmes se je ta vsota povečala za nadaljnih 350 milijonov €.


Še nekaj: naša država je prevzela tudi 80 jamstev za avstrijske železnice (ÖBB) ter nadaljna jamstva nad 12 milijard € za Asfinag.