blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Avstrija podaljšala korona-pomoč

Zvezna vlada bo podaljšala pomoč v zvezi s korona-krizo in sicer za nadaljnjih šest mesecev (do 31.12.2021). Ta korak s strani države je bil potreben, ker bi se sicer pomoči iztekle s koncem junija 2021. Finančni minister Blümel je podaljšanje pomoči označil kot »vstop za izstop«.

Tako se bo med drugim podaljšal bonus za izpad (nemško Ausfallbonus) in sicer za 3 mesece, torej do konec septembra 2021. Do tega bonusa so upravičeni podjetniki, ki so utrpeli upad prometa v višini več kot 50% - v primerjavi z mesecem pred krizo. Nadomestilo države bo znašalo 10, 20, 30 ter 40% (zavisi seveda od posameznega primera); maksimalna vsota pomoči pa bo znašala 80.000 € mesečno (trenutno 30.000 €).

Prav tako bo država še naprej napolnjevala sklad za trde primere (nemško Härtefallfonds) in sicer za mala podjetja. Tu velja, da lahko podjetnik zaprosi za nadaljnjo pomoč (za 3 mesece), če znaša izpad prometa več kot 50%. Če vrhu tega ni v stanju pokriti tekočih stroškov, se mu iz tega sklada povrne od 600 € do 2000 €.

Predvidene so tudi pomoči za umetnike. Društva prav tako lahko zaprošajo za pomoč do konec leta 2021, zanje je namreč urejen poseben »podporni sklad za NPO« (neprofitne organizacije), katerega bo država dotirala s 35 mio €.

Za večja podjetja, katera so zašla v krizo, velja nadomestilo za izgubo (nemško Verlustersatz), prav tako do konec leta 2021. Predpogoj je izpad prometa, ki mora znašati več kot 50 % (doslej 30%); vrhu tega je pomoč limitirana z 10 mio €.

Podaljšala se bo DDV-oprostitev za nabave mask ter alkoholična razkužila – vse to do konec leta 2021. Vmes je Avstrija uvedla še poseben model za plačilo davčnih dolgov. Na podlagi tega modela se davčnim zavezancem lahko odobri plačilo davčnega dolga v 36 mesečnih obrokih, z nizko obrestno mero.

Vse do danes od avstrijske države izplačane oz. dorečene korona-pomoči znašajo zdaleč nad 30 milijard € (!!!), trenutno podaljšanje pomoči pa bo žep davkoplačevalca bremenilo  v višini 500 – 600 milijonov €.