blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Avstrijska vlada želi poenostaviti ustanavljanje novih podjetij 

Avstrijska vlada predlaga davčne olajšave, ki naj bi olajšale ustanavljanje novih podjetij. Po eni strani naj bi bilo za ta podjetja lažje, da zaposlenim podelijo delež v podjetju. Po drugi strani pa naj bi nova oblika podjetja omogočila nižji minimalni davek. Predlog zakona sta v petek, 26. maja 2023, predstavila finančni minister Magnus Brunner (ljudska stranka) in pravosodna ministrica Alma Zadič (Zeleni), zdaj pa je osnutek zakona v postopku presoje raznolikih interesnih zastopstev.

 

Novonastala podjetja pogosto poskušajo svojim zaposlenim zagotoviti delež v podjetju, da ti ne bi odšli v druga podjetja. Vendar je po veljavni zakonodaji treba ob prenosu deležev takoj plačati davek na plače, čeprav so prejemki kmalu po ustanovitvi podjetja pogosto še vedno zelo nizki ali pa se plače sploh ne izplačujejo, zato upravičenci nimajo dohodka, od katerega bi lahko plačali davek. V prihodnje bo obdavčitev odložena, običajno do dejanske prodaje deležev, je zapisano v osnutku zakona. Na ta način se bodo davki plačevali šele takrat, ko bo denar tudi pritekal.

 

Poleg tega bodo tri četrtine prihodkov od prodaje deležev obdavčene po enotni stopnji 27,5 odstotka kot kapitalski dobički. Za preostanek bo veljala tarifna davčna stopnja za obdavčitev plač. 

V podporo je v začetni fazi kot nova pravna oblika predvidena takozvana "fleksibilna kapitalska družba" (FlexKap). Te pravne oblike Avstrija doslej ni poznala. Pri tej pravni obliki znaša najnižji osnovni kapital 10.000 € in ne 35.000 € kot pri družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). S tem se najnižji davek od dohodka pravnih oseb - pet odstotkov osnovnega kapitala na leto - zmanjša za približno dve tretjini oziroma za 1.250 € na leto. Ministrstvo za finance ocenjuje, da bodo vsa novoustanovljena podjetja skupaj prihranila 50 milijonov € na leto.

 

S temi ukrepi se po mnenju obeh šefov resorjev v Avstriji izboljšuje okolje za novoustanovljena podjetja, vrhu tega se zadržijo inicijativni ljudje v Avstriji in s podjetniško pravno obliko „FlexKap“ se združujejo prednosti d.o.o. ter delniške družbe.