blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Bo dunajska „Wien Energie“ avstrijsko glavno mesto pahnila v finančno krizo?

Družba za oskrbo z energijo Wien Energie se je konec preteklega tedna prvič obrnila na zvezno vlado s prošnjo za finančno pomoč.

V soboto zjutraj, dne 27.8.2022, je eksplodirala bomba „Wien Energie“, ki je javnost še vedno ni opazila. V pogovorih z zvezno vlado je dobavitelj energije v prestolnici postopoma priznal, da ima zaradi nenehno naraščajočih cen električne energije velike finančne težave. Informacije so bile še vedno "divje in zmedene", kot pravijo v vladnih krogih. Kako resne so razmere, je postalo jasno že ponoči, vendar šele na vrhu o energiji, ki je bil v nedeljo zvečer, dne 28.8.2022, v kanclerskem uradu sklican v kratkem času s predstavniki politike in energetske industrije. Tam je postalo jasno, da manjka podjetju, ki je gospodarsko gledano v lasti mesta Dunaj, več milijard zavarovanj za pogodbe o dobavi, zato je potrebovala pomoč zvezne vlade, da bi lahko še naprej zagotavljala oskrbo z energijo.

Po lastni izjavi družbe le-ta namreč nima več zadostnih finančnih sredstev za sklepanje poslov na borzi z električno energijo. Podjetje lahko s pomočjo mesta Dunaj še vedno zbere potrebnih 1,75 milijarde evrov, da bi si zagotovilo prihodnje pogodbe o dobavi. Za nadaljnje pričakovane finančne potrebe pa mesto Dunaj potrebuje pomoč zvezne vlade. V pismu mestnega svetnika za finance, gospoda Hankeja, so bile akutne finančne potrebe mesta, ki jih je treba prenesti na družbi Wiener Stadtwerke GmbH in Wien Energie GmbH, ocenjene na 6 milijard evrov.

Posledica neplačila s strani družbe Wien Energie bi bila takojšnja izključitev iz borznega trgovanja. Družba Wien Energie bi morala razveljaviti transakcije, zaradi česar bi bile ogrožene pogodbe o dobavi energije dveh milijonov odjemalcev.

Poleg tega je bilo zvezni vladi potrjeno, da je mesto Dunaj za deželnega dobavitelja energije že prevzelo milijardno zavarovanje in da je finančni manevrski prostor izčrpan.

Pogovori med zvezno vlado in Dunajem se nadaljujejo. Veliko je odprtih vprašanj. Vsekakor ima zvezna vlada instrumente in voljo, da mestu Dunaj pomaga v tej finančni stiski. Gre za vprašanje zanesljive oskrbe za dva milijona ljudi, ki jo je treba zagotoviti.

 

Katera rešitev je predstavljiva? Načeloma že obstajajo zvezni instrumenti, ki jih lahko mesto Dunaj uporabi v trenutnih razmerah. Zvezno ministrstvo za finance trenutno razmišlja o milijardnem posojilu, za katerega bi skrbela avstrijska zvezna finančna agencija (Bundesfinanzagentur – www.oebfa.at). Zvezna finančna agencija deluje v imenu in za račun Republike Avstrije ter je odgovorna za najemanje posojil, upravljanje dolžniškega portfelja in upravljanje zakladnice za zvezno vlado. Podrobnosti in potrebne pogoje, kako zadevo rešiti, trenutno pripravljajo predstavniki mesta Dunaj, družbe Wien Energie, finančne prokurature in ministrstva za finance. Cilj je hitra in pravno varna rešitev v interesu strank družbe Wien Energie. Po mojem bo šla pot rešitve preko omenjene zvezne finančne agencije, drugih alternativ trenutno ne vidim.

Potem ko so bile v nedeljo objavljene finančne težave družbe Wien Energie, se zdaj v celotni Avstriji postavlja vprašanje o položaju preostalih deželnih dobaviteljev energije. Visoke cene energije bi jih prizadele, vendar nimajo finančnih težav, pravijo deželni dobavitelji energije. Situacija je vsekakor hudo napeta, ne samo gospodarsko, temveč predvsem politično. Vse kar se odvija na Dunaju, vpliva namreč na preostale regije naše države.