blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Davčni prihodki v Avstriji leta 2022 dosegli rekordno višino - prvič v zgodovini naše države presegli mejo 100 milijard evrov.

V preteklem letu 2022 se je v avstrijsko državno blagajno nateklo 105,2 milijarde evrov. Eden glavnih razlogov za to je me drugim visoka inflacija.

 

Ministrstvo za finance  ima dober razlog za veselje, saj prihodki naraščajo kot še nikoli prej. Kot je pokazala raziskava gospodarskega think tanka Agenda Austria, ki temelji na podatkih zveznega ministrstva za finance, je lani v državno blagajno priteklo skupno 105,2 milijarde evrov davčnega denarja. Tako je bil ponovno presežen rekord prihodkov iz leta 2021, ko so znašali 95,7 milijarde evrov. 

 

Vzrok za narastek je med drugim inflacija. Če se blago podraži, se ustrezno poveča tudi davek, ki se doda k ceni blaga. Pravtako pa prispeva k visokim davčnim prilivom v državno blagajno tudi obdavčitev pomoči za korono. Marsikateri v vroči diskusiji pozabi, da je državna pomoč za korono sicer bila oproščena davka na dodano vrednost, a v pretežni meri ni bila oproščena dohodnine in tudi ne davka na dohodek pravnih oseb. Ta povzetek je tudi logičen, ker je inflacija v letu 2021 bila znantno nižja kot v letu 2022, a so bili davčni prilivi že za leto 2021 na rekordni višini – in to v prvi vrsti zaradi obdavčitve korona-pomoči. V letu 2022 je davkarija predpisala davek za dobičke podjetij iz leta 2021, torej leto, v katerem so bili še lockdowni in v katerem se je izplačala korona-pomoč gospodarstvu. A ta pomoč je bila podvržena tudi obdavčitvi, to se ponavadi pozabi.

 

Skratka - država je plačala pomoč iz enega žepa in dobila del tega denar nazaj v žep – in sicer po poti obdavčitve.