blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

EU dovoli državno pomoč za Hypo Alpe Adria, Slovaška ima od leta 2013 naprej višje davčne stopnje

Evropska komisija je dala dovoljenje za načrtovano pomoč avstrijske države za Hypo Group Alpe Adria (HGAA) v obsegu 1,5 milijard €. To je evropska komisija sporočila 5.12.2012 v Bruslju.
Dovoljenje je vezano na prestrukturiranje banke. Načrt o tem se mora predložiti že v roku dveh mesecev.
Avstrija bo izvedla dokapitalizacijo v višini 500 mio € (izdaja novih delnic) in vrhu tega bo naša država izstavila garancijo na Tier-2-kapital v višini 1 milijarde €.

Pristojni komisar za konkurenco, Almunia, veže dovoljenje na obširni načrt banke, ki naj bi pokazal, kako in kaj v bodočnosti z deli banke, ki niso profitabilni in bremenijo samo proračun Avstrije (pomeni žep davkoplačevalca).


Slovaška odpravila enotno davčno stopnjo
Slovaški parlament je 4.12.2012 odpravil enotno davčno stopnjo. Enotna davčna stopnja, ki je bila uvedena pred 9 leti, je znašala 19% in je Slovaški zagotovila imidž davčnega raja. Na Slovaškem je nizka davčna stopnja privabila množico tujih investitorjev – predvsem avstrijskih.
Od leta 2013 bo za bogatejše fizične osebe veljala davčna stopnja v višini 25%; za podjetja pa 23%. V primerjavi z avstrijskimi davčnimi stopnjami je Slovaška še vedno davčni raj.
Z omenjeno potezo hoče Slovaška trenutni deficit (5%) znižati na 3%.