blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Finančna uprava kontrolira prevozna podjetja

Avstrijska finančna uprava se v zadnjem času osredotoča tudi na kontrole tujih prevoznih podjetij. Pri teh akcijah sodeluje več organov: po navadi uradniki avstrijskega davčnega  urada, uradniki avstrijskega carinskega urada ter urada za boj proti goljufijam. Pri kontroli, katero bom opisal v naslednjem, sta sodelovala tudi salzburški deželni prometni urad in koroška deželna policijska uprava.


Kaj se je pripetilo? V operaciji, ki je potekala 10. in 11. septembra 2022, je bilo izterjanih 1,8 milijona evrov neplačanih davkov. Med akcijo so avtobuse iz tretjih držav preverjali v rednem prometu na avtocesti A10 (Tauern-avtocesta). Na tem mestu je treba povedati, da se tuji prevozniki ne zavedajo dejstva, da je v Avstriji za potniški promet predpisan 10-odstotni davek na dodano vrednost. Iz lastnih poklicnih izkušenj vem, da obvladajo obdavčitev potniškega prometa na področju ddv-ja le redki davčni eksperti (velja tudi za Avstrijo) in po mojem zastopnikom teh podjetij iz Balkana (če so jih sploh imeli) obdavčitveni režim v Avstriji ni bil znan.

Avtobusni prevoz potnikov je namreč v rednem prometu na avstrijskih cestah obdavčen z ddv-jem, tako kot vsaka druga storitev, ki jo podjetnik opravi za plačilo (ne gleda na to, ali je podjetnik Avstrijec ali pa tujec). Zategadelj poteka že dlje časa boj proti goljufijam v obliki "nezakonitega prevoza potnikov na rednih progah med npr. Bosno in Avstrijo".


Med akcijo, katero je izvajalo 16 nadzornih organov, so odkrili številne davčne utajevalce. Mejna policija v predoru Karavank je zagotovila, da je prišlo v nadaljnjem poteku do ciljne izbire avtobusov na kontrolnih točkah. Tam so potem policijske ekipe preverile potne liste in identiteto voznikov avtobusov. Dejstvo je, da nekateri prevozniki iz območja tretjih držav na Balkanu še niso plačali avstrijskega ddv-ja. Eno od podjetij je že pred petimi leti napovedalo konec poslovanja in od takrat po Avstriji potuje kot davčna podmornica na štirih kolesih. Neko drugo podjetje je vsaj deset let dnevno potovalo med Bosno in Nemčijo, ne da bi se kdaj registriralo pri davčnih organih. Kljub temu, da je v tem primeru sicer bil cilj vožnje Nemčija in je Avstrija služila samo kot „tranzitna država“, se mora prevozno podjetje registrirati pri avstrijski finančni upravi. Zoper potovalnim podjetjem so zatorej bili sproženi kazenski davčni postopki, v katerih jim sedaj grozijo visoke kazni.


V teku nadzora davčna uprava ni preverjala le koncesije, cenike in potrdila potovalnih podjetij, temveč so s pomočjo psa za iskanje tobaka in drog preiskali tudi avtobuse in prtljago nad 200 potnikov. Odkrito je bilo tudi blago, ki bi moralo biti predmet carinjenja, kot npr. živila in tobačni izdelki. Fokusni ukrepi davčne uprave so bili zelo uspešni, saj morajo avtobusna podjetja plačati 1,8 milijona evrov zaostalih plačil ddv-ja.


Dejstvo je (to je znano tudi upravi), da se tuja podjetja, ki opravljajo storitve v Avstriji, ne ukvarjajo dovolj z avstrijsko davčno ureditvijo in da jim lahko v primeru kakršne koli kontrole pretijo stroge kazni, ki tujega podjetnika lahko privedejo tudi v stečaj.