blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Finančni dolg Avstrije je zaradi pomoči domačim bankam narastel

Finančne obveznosti Avstrije so v letu 2012 narasle na rekordno vsoto 190 milijard €. V primerjavi z letom 2011 se je dolg povečal za 6,4 milijard € (ca 3,8 %). Eden izmed vzrokov za narastek je bila pomoč, katero je naša država nudila avstrijski Volksbanken AG (ÖVAG), Kommunalkredit-Bad-Bank KA Finanz AG ter koroški Hypo Alpe Adria Bank (vir: zvezno finančno ministrstvo).


Največji del današnjega finančnega dolga se nahaja v evrih. Dolg v tujih valutah se sukcesivno znižuje.


Od zgoraj omenjenega dolga bo približno 21 milijard € dolga v letošnjem letu zapadlo v plačilo. Samo za refinanciranje te vsote bo država morala emitirati nove obveznice. Vrhu tega se bo država še dodatno zadolžila za nadaljnih dobrih 6 milijard €, tako, da bo Avstrija samo iz zgoraj omenjenega naslova v letu 2013 potrebovala nekje med 27 in 30 milijard € (v letu 2012 je ta vsota znašala 28 milijard €).