blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Hypo pritiska na proračun Avstrije

Banka Hypo močno pritiska na avstrijski proračun za leto 2014 (in tudi za nadaljna leta), kot je bilo izvedeti iz proračunska govora finančnega ministra z dne 29.4.2014. Po podatkih ministra Spindeleggerja bo deficit v letu 2014 znašal 2,7 % BDP-ja (po 1,5% v letu 2013 – glej moj prejšni blog iz marca 2014). Brez Hypo bi deficit znašal »samo« 1,4% BDP-ja. Javna zadolžitev države se bo povečala, znašala bo ca 79% BDP-ja.


Visoki deficit ( ki je še vedno v tolerančni meji 3% BDP-ja, kot to predvidevajo kriteriji Maastrichta) ima po besedah ministra 4 črke in sicer: »Hypo«.
Spindelegger je omenil, da je Avstrija pri razvoju strukturnega deficita na dobri poti. Strukturni deficit je namreč tisti del navadnega deficita države, ki ni nastal zaradi konjukturnih nihanj, ki je torej očiščen konjukturnih vplivov.


Ta strukturni deficit bo v letu 2014 znašal 1,5% BDP-ja. V naslednjih letih naj bi se ta strukturni deficit postopoma zmanjševal in v letu 2018 znašal samo več 0,3% BDP-ja.
Pred parlamentarnim nastopom finančnega ministra je vlada v ministrskem svetu sklenila duplo-proračun za leta 2014 in 2015, ker potrebuje država solidne finance, ki so baje zagotovljene z vladnim sklepom dvojnega proračuna.