blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Izplačilo javnega denarja v teku korona krize

Trenutno čaka Avstrija na dovoljenje Evropske komisije, in sicer v zvezi z izplačili in podporami, predvsem za tako zvano subvencijo fiksnih stroškov. Avstrijska vlada želi, da država lahko povrne nastale fiksne stroške v podjetjih – in sicer do 100% (trenutno subvencionira stroške do 75%). S strani Evropske komisije za ta nadaljnji dvig subvencij s strani Avstrije doslej še ni bilo dovoljenja. Sporna točka je, da želi Evropska komisija diferenciacijo med tistimi podjetji, pri katerih so se posli »zaustavili« zaradi korona krize in tistimi podjetniki, ki sicer stokajo pod trenutno gospodarsko krizo, a kljub temu ustvarjajo poslovne promete. Osebno se mi ta diferenciacija komisije zdi preveč birokratična, ker po mojem samo tisti učinkovito pomaga, ki tudi hitro pomaga (v tem primeru država).

Vsi, ki v teh meseci pozorno sledimo poteku krize in protikoronskim ukrepom države, vemo, da je Avstrija pri jamstvih, davčnih olajšavah, skrajšanemu delu itd. prispevala že precejšen delež.

V skladu za boj proti krizi je bilo predvidenih približno 18 milijard evrov. Od te vsote naj bi ca 12 milijard evrov bilo »rezerviranih« za pokritje fiksnih stroškov podjetnikov. Na osnovi analize Agenda Austria pa je po podatkih iz avgusta 2020 doslej bilo izplačanih 165 milijonov evrov (glej tudi naslednji graf).

Katere stroške pokriva država? Kot fiksni stroški se smatrajo najemnine, podjetniške zavarovalne premije, obresti, delež stroškov financiranja za lizing, licenčnine, plačila za elektriko, plin, telekomunikacijo, stroški za kadre, ki se ukvarjajo s preklicem/odpovedjo nalogov podjetnikov. Prav tako se lahko povrnejo stroški za pokvarljivo blago, v kolikor je blago zaradi krize izgubilo polovico vrednosti.

Omeniti je treba, da je avstrijska vlada – kot v vladnem programu načrtovano – zmanjšala tarifne stopnje pri dohodnini, in sicer s pričetkom septembra 2020 in s tem predčasno uresničila del davčnih razbremenitev. Zdaj naj bi se po načrtih Avstrije podaljšal tudi veljavnostni rok znižane stopnje pri DDV-ju (npr. 5% za gostinstvo). Ne vemo, kako bo na ta načrt odreagirala Evropska komisija. Ob vsem tem je pa treba povedati, da ukrepi vlade načelno ciljajo v pravo smer. Srednjeročno podjetja ne bodo preživela, če se bodo preveč zanesla na izplačila javnih podpor. Nekateri pravijo, da je to je skregano z vsako podjetniško filozofijo in strategijo.