blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Kdaj si v Avstriji dober zaslužkar in kdo nosi davčno breme?

Na Norveškem ali Švedskem je tema v javnosti transparentno pristopna, v nemško govorečih državah (torej tudi pri nas Avstrijcih) pa je tema pogosto opisana kot tabu. Govorimo o plačah, o dobrih zaslužkarjih in o davčnem bremenu. V zadnjih letih je ta tema „preglednosti plač“ postala pomembna tudi v javni razpravi v Avstriji. Edino le struktura in višina plač javnih uslužbencev je v javnosti dostopna, vse ostalo je še vedno več ali manj velik tabu. V ozadju te diskusije je med drugim tako imenovana razlika v plačilu med spoloma (gender-pay-gap), torej dejstvo, da ženske v povprečju še vedno zaslužijo manj kot moški (javni sektor je to „nepoštenost“ že zdavnaj odpravil). Razlike v plačah med ženskami in moškimi so se v zadnjih letih v zasebnem sektorju zmanjšale, vendar je razlika v plačah med spoloma še vedno visoka. Vedno bolj se pojavlja tudi zahteva po razkritju plačilnih sistemov – med drugim: kdaj nekdo velja kot dober zaslužkar in kdo nasploh nosi davčno breme? 

 

V Avstriji ljudje o tem razkritju (o temi plač nasploh) neradi govorijo. Ljudje se poskušajo izogniti zavisti. Po drugi strani pa je transparenca, informacija o tozadevnih študijah itd. najboljši način za objektivno in stvarno obravnavo zadeve, čemur je namenjen tudi ta prispevek.

 

Če si ogledamo zadeve v Avstriji, ne moremo mimo dejstva, da država večino dohodka "pobere" s prispevki za socialno varnost in davki. Po najnovejših izračunih agencije Agenda Austria spadajo ljudje z bruto letnim dohodkom nekaj manj kot 50.000 evrov že v zgornjo četrtino najboljših prejemnikov dohodkov v Avstriji. Ta skupina plačuje tri četrtine davka na plače. S približno 70.000 evri bruto letno pa se prebivalci Avstrije uvrščajo že v razred „10 največjih prejemnikov dohodkov“ države (takozvani top 10 - razred), ki pa so obremenjeni kar z več kot polovico celotnega davka na plačo. To so po avstrijskih merilih že pravi super – zaslužkarji in tudi pridni nosilci davčnega bremena.

 

Kaj nas pričakuje v prihodnosti? Plačniki davka na plače bodo s naslednjim letom 2023 vsaj nekoliko razbremenjeni zaradi ukinjene hladne progresije. 

 

Kljub temu se bo razprava o dobrem zaslužkarju v Avstriji nadaljevala, saj ne gre za vprašanje številk, podatkov in dejstev, temveč za osebni pristop k temu, kaj je ustrezno plačilo za opravljeno storitev.