blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Korona-pomoč Avstrije je do zdaj rešila 100.000 delovnih mest

Aktualna študija KMU Forschung Austria, ki je analizirala finančni razvoj avstrijskih podjetij v letu 2020, potrjuje pozitivni trend avstrijske korona-pomoči (https://www.kmuforschung.ac.at/wp-content/uploads/2021/03/Bericht-v4.pdf).

Če seštejemo vse različne pomoči, potem je Avstrija doslej (status marec 2021) izplačala oz. dorekla nad 33 mrd €. V tej vsoti so vsebovani vsi ukrepi reševanja podjetništva ter delojemalstva – od subvencije za čakanje na delo preko nadomestila za izpad prometa pa tja do kreditnih garancij države.

Vsi ti ukrepi služijo predvsem podpori majhnih in srednje velikih podjetij, to so vsaj izsledki imenovane študije

Brez te pomoči bi podjetništvo bilo seveda v zdaleč slabši formi. Brez pomoči bi delež podjetij, ki bi izkazal izgube, znatno narasel. Pomoč države je torej rešila številna podjetja pred insolvenco, vrhu tega pa je s tem dodatno bilo še rešenih 100.000 delovnih mest. To ustreza številu prebivalstva mesta Celovec. Skratka, pomoč države, kljub številni kritiki, je brez alternative.