blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Korona postopoma izsušiva avstrijski proračun

Po zadnjih virih avstrijskega finančnega ministrstva je jasno razvidno, da je koronakriza zarezala precejšno luknjo v državni proračun. Zarezi so se pokazali predvsem pri davku na dodano vrednost- DDV (nemško Umsatzsteuer ali pa Mehrwertsteuer), ki kot tak že desetletja šteje med stebre avstrijskega proračuna. DDV je, v primerjavi s preteklim obdobjem leta 2019, upadel za več kot 600 mio €. Manj DDV-ja pomeni, da se soočamo z upadajočo potrošnjo na domačem ozemlju.

Nadaljnji steber proračuna, namreč davek od plače (nemško Lohnsteuer), je ostal kolikor toliko še stabilen, ker se je v koronakrizi tudi od plač skrajšanega dela seveda moral obračunati davek.

Močne upade je finančno ministrstvo zaznalo tudi pri dohodnini podjetnikov (nemško Einkommensteuer) ter davku od dohodka pravnih oseb (nemško Körperschaftsteuer). Vzrok za te upade so znižane akontacije teh dveh omenjenih davkov.

V celoti je država v krizi pobrala za več kot 2 milijarde manj davkov. Ob tem ne smemo pozabiti, da sta bila prva dva meseca tega leta (torej januar in februar) še „normalna“ meseca in nas je kriza v polnem obsegu zajela šele sredi marca (takrat se je zgodil „shut down“ gospodarstva in ostalega javnega življenja). Kaka pa bo „državna“ bilanca ob koncu leta 2020,  tega pa seveda nobeden ni v stanju seriozno napovedati.

Dejstvo pa je, da je koronakriza že sedaj povzročila največji primanjkljaj v zgodovini avstrijskega proračuna.


Statistika: https://www.agenda-austria.at/grafiken/wie-corona-die-steuern-versiegen-laesst/