blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Nad 350.000 enoosebnih podjetij v Avstriji

Leta 2022 je bilo v Avstriji 351.000 enoosebnih podjetij (EPU), kar je približno 3% več kot leto prej. To so najnovejši podatki avstrijske zvezne gospodarske zbornice. Delež EPU je med aktivnimi člani zbornice v letu 2022 znašal približno 61%. Največji sektorji pri tem so oskrba, neposredna prodaja, umetnost in obrt, poklicni fotografi, ponudniki osebnih storitev, kozmetiki in maserji.

Število enoosebnih podjetij se že več let povečuje. V zadnjih treh letih se je vsako leto pridružilo približno 10.000 novih samostojnih podjetnikov – tako je vsaj slišati iz zbornice.

Če si ogledamo pravne oblike teh podjetij, je približno 90% vseh EPU neregistriranihsamostojnih podjetnikov, približno 5% je d.o.o. in 5% je registriranih samostojnih podjetnikov. Registracija (neregistracija) vpliva na računovodske in davčne dolžnosti podjetja.

Še nekaj zanimivega: več kot 50% domačih mikropodjetij vodijo ženske. 

Zbornica meni, da je treba med drugim izboljšati socialno varnost samostojnih podjetnikov. Med drugim zahteva, da se možnost vključitve v zavarovanje za primer brezposelnosti v začetni fazi podaljša s šest na 24 mesecev. Zaradi visoke inflacije je po mnenju zbornice treba zvišati tudi mejo za ureditev malih podjetij (malih davčnih zavezancev), pomeni s trenutno 35.000 € na 85.000 € letnega prometa. Tudi EU načrtuje podobno zvišanje v letu 2025. 

Na tej točki je treba jasno poudariti eno stvar: Avstrija je klasična država malih in srednje velikih podjetij in ne velikih koncernov. Zato je treba več pozornosti nameniti malim in srednje velikim podjetjem, saj predstavljajo hrbtenico avstrijskega gospodarstva in so tudi porok za ustvarjanje novih delovnih mest. Brez ustvarjalnosti malih in srednje velikih podjetij Avstrija ne bi bila tam, kjer je danes.