blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Nadaljnji koraki pri Hypo

Ministrski svet (najvišji gremij avstrijske vlade), se je dne 11.6.2014, zedinil na posebni zakon za likvidacijo Hypo.
Zakon naj bi v interesu davkoplačevalcev omogočil najbolj optimalno
izrabo trenutnih sredstev banke in udeležbo obstoječih delničarjev na stroških, ki bodo nastali pri »rešitvi« Hypo.


Da bi zagotovili učinkovito uporabo sredstev, se bodo z zakonom uredili 3 udeležitvene družbe avstrijske Zveze:
- Udeležitvena delniška družba za likvidacijo (nemško Abbaubeteiligungsgesellschaft), ki bo težka baje kar 17 milijard €
- Špecijalni likvidacijski holding za italjanske, hčerinske družbe Hypo; bančna koncesija pa ostane še pri Hypo Italija, ki pa ne sme sklepati novih bančnih poslov
- Hypo SEE Holding d.d. se bo izluščila iz stare Hypo; v tej družbo se bo nahajalo celotno balkansko omrežje, katero naj bi bilo prodano do sredine leta 2015


Z načrtovanim zakonom o sanacijskih ukrepih za Hypo bodo morali med drugim nekdanji lastniki kot bavarska deželna banke (BayernLB) ter tudi lastniki podrejenih obveznic prispevati svoj delež.