blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Prihodki od davka na plače so se v letu 2021 povečali kar za 8 odstotkov

Prihodki od davka na plače so se v letu 2021 povečali kar za 8 odstotkov

 

Sledeče zanimive podatke je v petek, 2. decembra 2022, objavil avstrijski statistični urad:

 

7,12 milijona avstrijskih prejemnikov dohodkov, ki so obdavčeni z davkom na plače, je leta 2021 državi plačalo 30,8 milijarde evrov davka na plače, kar je 2,3 milijarde evrov (+8,0 odstotka) več kot leta 2020. Bruto plače so se povečale za 4,7 odstotka na 225,6 milijarde evrov. V letu 2021 je bilo 4,64 milijona zaposlenih (+1,5 odstotka) in 2,48 milijona upokojencev (+1,2 odstotka). Ti dodatni prihodki v višini 8 odstotkov so več kot nadoknadili zmanjšanje prihodkov iz naslova davka na plače v letu 2020, v prvem letu pandemije. 

 

Moški so predstavljali polovico vseh zavezancev za davek na plače (50,3 odstotka ali 3.584.106 zavezancev za davek na plače), vendar so prejeli 60,6 odstotka bruto plač in prispevali več kot dve tretjini prihodkov od davka na plače (69,1 odstotka). 

 

Pri 21,2 odstotka vseh zavezancev za davek na plače zaradi nizkih prejemkov sploh ni bilo obračunanega davka na plače.

 

73,9 odstotka vseh zaposlenih - več kot 3,4 milijona oseb - je imelo celoletne plače, ki so skupaj predstavljale 91,5 odstotka bruto plač vseh zaposlenih. Nasprotno pa 1,2 milijona zaposlenih oseb celo leto ni bilozaposlenih. 

 

Povprečna letna bruto plača za celoletno zaposlitev se je v Avstriji glede na obseg zaposlitve precej razlikovala (zaposlitev s polnim delovnim časom 53.463 evrov, zaposlitev s krajšim delovnim časom 23.677 evrov).

 

Med 4,6 milijona zaposlenih je bilo največ belih ovratnikov (48,9 odstotka), tretjina (36,4 odstotka) pa je bila zaposlenih v modrih ovratnikih. Pogodbeni delavci so predstavljali 8,8 odstotka, javni uslužbenci pa 3,2 odstotka. 2,3 odstotka vseh zaposlenih oseb je bilo vajencev, 0,4 odstotka pa je imelo druge aktivne zaslužke.

 

Ti zanimivi podatki prikazujejo in obenem dokazujejo pomen in prispevek delojemalcev za proračun Avstrije, ravno sedaj v tem času, ko se gre za povišanje plač v razpravah med sindikati in delodajalci. Ob vseh emocijah ne smemo pozabiti, da pomeni vsako povišanje plač tudi narastek davčnih prilivov v državni blagajni.