blog

Maria Škof
Maria Škof

Pritožba na Evropsko komisijo v zadevi C-33/17 ČEPELNIK

Kot ste verjetno zasledili v medijih je Sodišče Evropske unije 13.11.2018 razveljavilo avstrijski ukrep prepovedi izplačila in plačilo varščine s strani avstrijskega naročnika po avstrijski protidumpinški zakonodaji. Ta uspeh je velikega pomena.

Ukrep je predstavljal za mnoge izvajalce in naročnike veliko tveganje, tako da se raje niso več odločali za naročilo pri slovenskem podjetju ali pa niso več ponudili svojih storitev v Avstriji.

Evropsko sodišče je v zadevi C-33/17 ČEPELNIK zelo jasno in brez ovinkarjenja izreklo, da »ureditev države članice, v skladu s katero lahko pristojni organi naročniku del, ki ima sedež v tej državi članici, odredijo ustavitev plačil njegovemu sopogodbeniku, ki ima sedež v drugi državi članici, in mu celo naložijo plačilo varščine v višini še neplačanega zneska plačila za delo, in sicer za zavarovanje plačila morebitne denarne kazni, ki bi bila lahko temu sopogodbeniku naložena v primeru ugotovljene kršitve delovnega prava prvonavedene države članice, presega to, kar je nujno za uresničitev ciljev varstva delavcev ter boja proti goljufijam, zlasti socialnim, in preprečevanja zlorab.«

Izjavo za javnost Evropskega sodišča v zadevi C-33/17 Čepelnik lahko preberete na spletni strani Evropskega sodišča https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/de/.

Ukrep prepovedi izplačila in plačilo varščine je tudi eden od sklopov, zoper katere so se slovenska podjetja pritožila pri Evropski komisiji. Glede tega ukrepa vam lahko sporočam, da so pritožbe privedle do pozitivnega rezultata za naročnike in izvajalce.

Avstrijski zakonodajalec bo moral na osnovi sodbe Evropskega sodišča prilagoditi zakonodajo.

Hkrati vas želimo opozoriti še na postopek C-50/18 i.dr. Maksimović, v katerem bo Evropsko sodišče odločalo o kaznih zaradi formalnih prekrškov v zvezi z avstrijsko protidumpinško zakonodajo. Kazni so, kot vam je znano, nesorazmerno visoke. Tudi vprašanje višine kazni za formalne prekrške je predmet pobude na Evropsko komisijo.

V toliko lahko z veseljem sporočamo, da so bile pobude pri Evropski komisiji, katerim ste se pridružili tudi vi, uspešne. Kljub temu pa bo potrebno verjetno še več postopkov pred Evropskim sodiščem, ki bodo Avstrijo dokončno prisilili, da prilagodi protidumpinško zakonodajo evropskim predpisom.

V primeru vprašanj sem vam rada na voljo.

Lep pozdrav,
dr. Maria Škof