blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Spletne platforme pod drobnogledom avstrijske davčne uprave

Spletne platforme so avstrijskemu ministrstvu za finance za leti 2020 in 2021 sporočile približno 1,9 milijarde evrov prihodkov od ponudnikov. To pomeni, da so ukrepi ministrstva za finance privedli do dodatnih zahtevkov in povečanja števila prostovoljnih izjav napram davčni upravi s strani najemodajalcev. Od leta 2020 morajo namreč spletne platforme (tega se marsikdo ne zaveda) ministrstvu za finance poročati o svojih ponudnikih in njihovih prometih. Tako lahko davčni organ med drugim spremlja, ali so bili prejeti prihodki od najemnin za stanovanjske nepremičnine ali pa je bil ustvarjen promet od prodaje blaga in ali je bil ta pravilno prijavljen davčnemu uradu. 

 

Če ponudniki davčnemu uradu ne prijavijo najemnine, ki je pomembna po davčni zakonodaji, se morajo poleg dodatnih zahtev pripraviti tudi na posledice po avstrijski finančno kazenski zakonodaji. Skupno je približno 25 platform za leti 2020 in 2021 razkrilo več kot 1,1 milijona ponudnikov, ki so z dobavami, najemi in drugimi storitvami dosegli promet v višini skoraj 1,9 milijarde evrov. 

 

Ta poročila imajo zdaj drage posledice, zlasti za najemodajalce na platformah za najemodajalce, ki niso poročali o svojih prihodkih. Ukrepi davčnih organov pri skupno 220 preverjenih podjetjih so v 70 primerih prinesli dodaten rezultat v višini približno 500.000 evrov davčnih prihodkov. Dodatna plačila so bila večinoma v petmestnem razponu. Poleg tega se je zaradi ukrepa povečalo število prostovoljnih prijav.

 

Prav zaradi teh razkritij ponuja ministrstvo za finance tudi ustrezne informacije o davčnih pravicah in obveznostih. Svetujem, da si na spletni strani ministrstva za finance na naslovu www.bmf.gv.at/vermietung naredite lastno predstavo - pomaga tudi, če povprašate svojega davčnega svetovalca ali davčni urad.

Če nekdo ne izpolni svojih davčnih obveznosti, se lahko prostovoljno poda prijava in se tako izogne kazenskemu pregonu po davčni zakonodaji. Predložiti jo je treba v pisni obliki davčnemu uradu, vsebovati pa mora razlago prekrška in razkritje davčne osnove ali zneska davka, ki ni bil plačan. Znižane davke ali dajatve je treba plačati pravočasno.

 

Ministrstvo opozarja, da se bodo tisti, ki ne izpolnijo obveznosti poročanja, soočili z resnimi pravnimi posledicam. Le te lahko hitro postanejo zelo drage. V primeru ugotovljene kršitve se te informacije posredujejo tudi deželam ali občinam, če obstaja utemeljen sum. 

Opozarjam, da bo vrhu tega z naslednjim letom začela veljati še smernica DAC 7 (direktiva o pravnem sodelovanju na področju obdavčevanja). Ta direktiva ureja mednarodno avtomatizirano izmenjavo informacij evropskih davčnih uprav o podatkih o platformah ter zagotavlja dodatno preglednost in s tem tudi davčno pravičnost.

Evropski davčni zavezanci

Vsekakor so davkoplačevalci v EU vse bolj v središču pozornosti davčnih uprav, ki se na področju izmenjave informacij vse bolj oborožujejo in izgleda, da kmalu ne bodo več dopuščale nobenih vrzeli.