blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Triki pri davku od dohodkov pravnih oseb so Avstrijo stali 1,3 milijarde evrov

Avstrijski inštitut momentum je v teh dneh objavil študijo, ki se je posvetila davčnemu izogibanju multinacionalk (študija piše dobesedno o trikih mednarodno delujočih koncernov ).1 Po izračunih inštituta Momentum, ki politično stoji blizu sindikatom, je Avstrija samo v preteklem letu 2022 izgubila 1,3 milijarde evrov prihodkov od davka od dohodkov pravnih oseb, ker so podjetja svoje dobičke prenesla nekam drugam. Kot je razvidno iz študije, se levji delež prenese znotraj Evrope. Poleg držav Beneluksa so priljubljene davčne oaze še Belgija, Nizozemska, Luksemburg ter zlasti Irska in Švica.

 

Brez prerazporeditve dobička bi morala Avstrija dejansko zbrati približno 14,7 milijarde evrov davka od dohodka pravnih oseb . Vendar  se je v državno blagajno nateklo le 13,4 milijarde evrov. Razlika - omenjenih 1,3 milijarde evrov - je zaradi preusmerjanja dobička končala v državah z bistveno nižjimi davčnimi stopnjami.

 

Dolgoročno, tako študija, izsuševajo triki velikih družb proračun države - od leta 2015 je Avstrija izgubila skoraj 8 milijard evrov, denar, ki ga prav v tej politični in gospodarski situaciji krvavo potrebuje. 

 

Politika nizkih davkov sama po sebi ni nezakonita, vendar Avstrija zaradi vrzeli v mednarodni davčni zakonodaji izgublja denar. Trenutno znaša stopnja davka od dohodkoh pravnih oseb v Avstriji 25%, leta 2024 bo znašala 23%. Avtorji študije so kritični do postopnega znižanja avstrijske davčne stopnje , ker je to – po njihovem mnenju - samo spodbuda za dirko proti dnu (race-to-the-bottom). Prihodki se bodo še naprej zmanjševali in na koncu država ne bo imela koristi, razen tisti, ki se izogibaju plačevanju davščin in se pri tem poslužujejo raznolikih konstrukcij. Avstrijska javnost kritizira, da se dobički multinacionalnih podjetij povečujejo, ker država po eni strani podjetjem izplačuje ogromne subvencije (torej denar davkoplačevalcev), po drugi strani pa zelo nerada pobere presežne dobičke kriznih zmagovalcev, kot so npr energetska podjetja.

 

Mnenja sem, da je brez mednarodnega sodelovanja držav težko ustaviti opisano „krajo“ davkov. Svetovna minimalna obdavčitev bi lahko omejila davčno konkurenco navzdol. Vlade se bodo morale na EU ravni nujno zavzeti za to, da bodo mednarodna podjetja zagotavljala večjo preglednost delovanja. Hkrati je treba razmisliti o upočasnitvi padanja stopenj davkov na dohodek pravnih oseb, ne samo v Avstriji, temveč tudi v sosednih državah. V času številnih svetovnih kriz (vse to vpliva na žep Evrope) in visoke inflacije si preprosto ne moremo še privoščiti dodatnih davčnih olajšav za multinacionalke.

 

ddr. Marian Wakounig

 

1 Steuertricks der Konzerne kosten uns Milliarden | Momentum Institut (momentum-institut.at)