blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Uspeh slovenske finančne uprave v letu 2019

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS), ki je bila ustanovljena v letu 2014, je v preteklem letu 2019 pobrala ca 17,6 milijarde evrov dajatev, kar je 954,1 milijona evrov oz. 5,7 odstotka več kot leto prej.


Povečali so se prihodki vseh blagajn javnega financiranja, tako proračunov države kot občin in tudi pokojninske in zdravstvene blagajne. Z izjemo trošarin je finančna uprava pobrala več vseh pomembnejših dajatev.

Prispevki za socialno varnost za zagotavljanje pravic iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja (se pretežno vplačujejo v blagajno Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije) so lani v skupnem znesku presegli 7 milijard evrov vplačil.


Posebej pozitivne rezultate izkazujejo za javni proračun predvsem davki na dohodek in dobiček- s skoraj 10 -odstotno rastjo. Med njimi zaradi obsega in rasti posebej izstopata slovenska dohodnina (nemško: Einkommensteuer) s 6-odstotno rastjo in slovenski davek na dohodek od pravnih oseb (nemško: Körperschaftsteuer) s 17-odstotno rastjo. DDV-ja (nemško: Umsatz- ali pa Mehrwertsteuer) je FURS glede na predhodno leto pobral za skoraj 3 odstotke več.


Trend zviševanja pobranih prihodkov se v Sloveniji nadaljuje že pet let, prav tako je v Sloveniji v zadnjih petih letih opazen trend zniževanja davčnega dolga; na zadnji dan lanskega leta 2019 je bilo davčnega dolga za nekaj manj kot 1,2 milijarde evrov.


V Sloveniji so davčni zavezanci v letu 2019 prostovoljno plačali več kot 95 odstotkov dajatvenih obveznosti. Ta kvota priča o visoki stopnji prostovoljnega plačevanja obveznosti – lahko rečem, da je slovenska davčna morala visoko razvita. V Avstriji znaša primerljiva kvota pri davkih približno 98 odstotkov, pri socialnih prispevkih pa celo 99 odstotkov, kar prav tako priča o visoki plačilni morali Avstrijcev.


Kot delež prostovoljno plačanih dajatev se v Sloveniji štejejo vse poravnave obveznosti do začetka izvršbe, v Avstriji pa vse, kar je bilo plačano na dan dospelosti.

Vsekakor imata obe dve državi dovolj sredstev za zagotovitev javne blaginje na razpolago.


Marian Wakounig