blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Vpliv korona krize na avstrijske bančne bilance za leto 2020

Avstrijska narodna banka je dne 6.4.2021 sporočila, da so dobički avstrijskih bank (po davkih) upadli za 45%. Korona kriza se je očividno pošteno zagrizla v dobičke avstrijskih bank. Agregirani letni dobički naših bank (in sicer po odbitku davkov) so v letu 2020 upadli kar za 45% in znašajo ca 3,7 mrd evrov.

Vzrok za upad bančnih dobičkov je primarno bila tvorba bilančnih rezervacij – in to zaradi pandemije. Pri operativnih poslih se pandemija ni bog ve kaj odražala, rezultati se v primerjavi s prejšnjim letom (torej letom 2019) niso bistveno spremenili. Tako so vsaj poročali iz narodne banke.

Narodna banka pa je javnost prav tako obvestila o tem, da so bankam predvsem neizplačani dobički ter nove emisije zagotovile zdravo kapitalizacijo, saj znaša skupni kapital avstrijskih bank skoraj 20%, trdi jedrni kapital pa celo 16%. V absolutnih številkah znašajo lastna sredstva avstrijskih bank nad 90 mrd €, iz tega zornega kota gledano so to „zgodovinske“ številke. Vzrok za ta solidni razvoj je bila (vsaj v letu 2020) restriktivna bančna politika v zvezi z izplačilom dividend. Bankam je vrhu tega uspelo uspešno plasiranje bančnih produktov. V skupnem seštevku je vse to šlo v prid ojačitvi jedrnega kapitala.

Ne glede na ta na prvi pogled razveseljivi razvoj pa ostanejo avstrijske banke zelo previdne, ker zaradi (še vedno razsajajoče) korona krize v letu 2021 računajo z naraščanjem kreditnih izpadov. Najpozneje takrat pa se bo pokazalo, kako je pandemija vplivala na bančno gospodarstvo.

Podrobnosti sporočila narodne banke najdete tudi pod: https://www.oenb.at/Presse/20210406.html