GIACOMELLI MEDIA D.O.O.

Objavljeno:
Slika: GIACOMELLI MEDIA D.O.O.

Gm (Giacomelli media, management in svetovanje, d. o. o.) je svetovalna družba, katere primarna dejavnost vsebuje oblikovanje inovativnih procesov in okolij, prenos tehnologij in znanj ter strokovno usposabljanje, podporo inovativnim zagonskim podjetjem zagotavljanje financiranja inovativnih poslovnih modelov in upravljanje sprememb. Me drugim je tradicionalno je osredotočena na založniško dejavnost in strateško komuniciranje ter razvoj odnosov z deležniki v kontekstu inovacijskih in transformacijskih okolij. V sodelovanju s svojimi klienti ustvarja nove, trajnostne in krožne poslovne modele in krepi blagovne znamke edinstvenih uporabniških izkušenj.

 

Gm je strateški partner družbe META Group, S. r. l., ki je vodilna evropska svetovalna družba na področju izkoriščanja rezultatov znanstveno-raziskovalnih projektov, prenosa inovacij na trg, oblikovanja inovacijskih ekosistemov ter podporo inovativnim zagonskim podjetjem. Skupaj se umeščata v evropske inovacijske programe in projekte. 

 

Spremembe pomagamo klientom uresničevati tako, da jih umeščamo v smiselni kontekst in pozicioniramo deležnike v optimalne vloge. 

 

Poslovne modele in blagovne znamke preoblikujemo v trajnostne, storitvene in »medijske«, oziroma deležniško naravnane, ob upoštevanju znanj in izkušenj s področja poslovni transformacij in inovacijskega managementa ter novinarstva in medijev, družbenega inoviranja in storitvenega oblikovanja (service design).

 

Na področju upravljanja sprememb se posebej posvečamo snovanju trajnostnih, inovativnih poslovnih modelov in spodbujanju prehoda v krožno gospodarstvo. Poslovne partnerje usposabljamo za upravljanje preobrazbenih procesov svojih poslovnih modelov in jih povezujemo v krožne verige vrednosti. Pri tem zagovarjamo sistemski pristop k prehodu v krožno gospodarstvo in spodbujamo uveljavljanje krožne kulture.

 

Gm je nosilec in izvajalec Krožne poslovne akademije (Circular Business Academy), storitvene in vključevalne platforme, ki združuje različne oblike usposabljanj in izobraževanj, namenjenih strokovnjakom, odločevalcem in izvajalcem, v podjetjih in drugih organizacijah za pospeševanje krožnih transformacij.

 

Zagotavljati napredek je ključen namen našega ustvarjanja. Napredek udejanjamo tako ob uveljavljanju individualne odgovornosti posameznika v organizaciji, upoštevanju načel preglednosti in medsebojnega spoštovanja.

Jurij Giacomelli
Kersnikova ulica 12
1000 Ljubljana
.(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)
www.giacomellimedia.com