V žarišču - Investicije v Podravje

Objavljeno:
Slika: V žarišču - Investicije v Podravje
Slika: Poslovna cona Ptuj - desna stran Drave
Poslovna cona Ptuj - desna stran Drave
Slika: Indistrijska cona Talum Kidričevo in obrtna cona Kidričevo
Indistrijska cona Talum Kidričevo in obrtna cona Kidričevo
Slika: Indistrijska cona Hoče-Slivnica
Indistrijska cona Hoče-Slivnica
Slika: Obrtna cona Ormož
Obrtna cona Ormož

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija‐Avstrija 2014-2020 in je sofinanciran s strani EU v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Slovenija je sosednja in partnerska država Avstrije že mnoga leta in zato je  pomemben poslovni partner avstrijskih podjetij. Podravje, ki leži ob reki Dravi v SV delu Slovenije je zgodovinsko in gospodarsko zelo povezano z Avstrijo. Nove poslovne cone in industrijski parki v Podravju se razvijajo v funkcionalno, kakovostno, tehnološko in z znanjem podprto okolje. Usmeritev je trajnostni razvoj občin in regije, z odpiranjem novih delovnih mest, ustvarjanja večje dodane vrednosti, vstop inovativnih podjetij, ki s svojo dejavnostjo ne obremenjujejo okolja.

Prestolnica Podravja je Maribor, ki je hkrati gospodarsko središče in kjer se križata dva pomembna vseevropska prometna cestna in železniška koridorja (Benetke – Trst – Koper – Ljubljana – Maribor -  Budimpešta in Graz – Maribor - Zagreb). Optimalna strateška lokacija omogoča neposredno dostopnost do vseh ključnih evropskih tržišč.

Ponudba prostih kapacitet v poslovnih conah je zato čim bolj skoncentrirana na bližino omenjenih poti v občinah Hoče-Slivnica, Kidričevo, Markovci, Ormož in Ptuj. Med Mariborom in Ptujem, najstarejšim slovenskim mestom se nahaja mednarodno letališče Maribor, ki je prav tako pomemben atribut za strateška vlaganja v poslovnem svetu.

V Podravju lahko najdemo številna avstrijska podjetja, ki že leta uspešno poslujejo na območju, kjer se bodo v naslednjih letih odprle številne nove možnosti za Brownfield (obstoječa infrastruktura), Greenfield (novogradnje) in Startup investicije predvsem na področju:

  • proizvodnje in predelave,
  • transportu in logistiki,
  • turizmu, kmetijstvu in gozdarstvu
  • in v drugih podpornih storitvah.

Dolgoročni cilj Podravja je gradnja ugleda poslovnih con na raznolikosti, urejenosti, fleksibilnosti, znanju in odprtosti. Kvalitetno delo na promociji in trženju, pa bo zagotavljalo prihod novih podjetij v Podravje.

 Z regijsko vstopno točko se želi vlagateljem iz sosednje Avstrije ponuditi enostaven in hiter vstop v poslovne cone ter strokovno podporo pri njihovem zagonu (administracija, HR, povezave z inštitucijami,…). Podravje je prepoznavno po povezanosti z avtomobilsko industrijo, podjetniški tradiciji ter porastu delovno aktivnega prebivalstva na območju, kjer je ravno nemški jezik tretiran kot prvi tuji jezik.

Maribor je univerzitetno mesto, ki se odlično dopolnjuje s Ptujem, kjer domujejo srednje in višje šolski programi.  Večina kvalificiranega delovnega kadra najde zaposlitev v Podravju ali na področju J Avstrije predvsem zaradi kvalitetno opravljenega dela in znanja nemškega jezika.

Zraven industrije in logistike ima velik pomen tudi razvoj turizma in vlaganja v turistično infrastrukturo, ki zelo vpliva na kvaliteto življenja in na dobrodošle nove turistične investicije v turističnih krajih in čudovitem in rodovitnem podeželju. Na omenjenem turističnem področju se aktivno srečamo z reko Dravo, mestnim kulturnim utripom, Pohorjem v vseh letnih časih, razvajanju v termalnih vrelcih, ter s pestro vinsko in kvalitetno kulinarično ponudbo Haloz, Jeruzalema in Slovenskih Goric.

Vse potrebne informacije lahko najdete na spletni strani: www.innovativelocation.eu ali na: robert.novak@bistra.si

doc. dr. Štefan Čelan
Slovenski trg 6
2250 Ptuj
.(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)
bistra.si
00386 (0) 27480250
+386 2 748 02 60