LEAG - Lokalna energetska agencija Gorenjske ⠀⠀

Objavljeno:
Slika: LEAG - Lokalna energetska agencija Gorenjske ⠀⠀

LEAG - Lokalna energetska agencija Gorenjske

 

Lokalna energetska agencija Gorenjske pomaga pri pridobivanju nepovratnih sredstev in vodi projekte od ideje do izvedbe na področju energetike in okolja, izdeluje energetske preglede, energetske izkaznice, izdeluje izračune (npr. energetskih kazalnikov, ogljičnega odtisa), vodi energetsko upravljanje in energetsko knjigovodstvo, izdeluje Lokalne energetske koncepte, izvaja aktivnosti in poroča o Trajnostno energetsko podnebnem načrtu (SECAP), izvaja izobraževanje in promocije o učinkoviti rabi energije (URE) in obnovljivih virih energije (OVE). Smo zanesljiv projektni partner z izkušnjami v slovenskih in evropskih projektih (Interreg, Horizon, Erasmus+) .

 

 

Posameznikom, podjetjem, javnim ustanovam in občinam svetujemo pri pripravi energetskih zasnov, strategij uporabe obnovljivih virov energije ter pri pripravi zakonsko obveznih dokumentov. Agencija deluje v skladu s cilji na področju URE in OVE, predstavljenimi v občinskih in državnih aktih. 

Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) že več kot 10 let s svojimi storitvami skrbi za zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah in izboljšanje energetske učinkovitosti v gorenjski regiji. Ustanovljena je bila leta 2009 kot javni zavod s strani Mestne občine Kranj.

 

Skrbimo za manjšo porabo energije in izpustov CO2 v ozračje na območju Gorenjske.

V okviru energetskega upravljanja stavb za lokalne skupnosti vodimo energetsko knjigovodstvo, izvajamo energetske preglede in izdelujemo energetske izkaznice. V sklopu energetskega načrtovanja za lokalno skupnost izdelamo trajnostno energetsko-podnebne načrt (SECAP) in lokalni energetski koncept (LEK).

 

Svetujemo v investicijskih projektih za energetsko učinkovitost.

Nudimo strokovno podporo in svetovanje pri izvedbi investicijskih projektov za energetsko učinkovitost ter pripravljamo različna strokovna usposabljanja za vodstvo in uporabnike stavb.

 

Ozaveščamo o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov.

Ena izmed glavnih nalog agencije je ozaveščanje na področju učinkovite rabe energije (URE), obnovljivih virov energije (OVE) in prilagajanje podnebnim spremembam. Aktivnosti so usmerjene v ozaveščanje potrošnikov o prehodu s fosilnih goriv na obnovljive vire energije.

Šolam in vrtcem nudimo strokovno podporo pri izobraževanju otrok o varčni rabi energije, obnovljivih virih, podnebnih spremembah in zmanjšanju ogljičnega odtisa posameznika.

Poudarek dajemo tudi razvoju novega pristopa k varčevanju z energijo v podjetjih in javnih zgradbah. Naša zaveza je uresničitev energetskih in okoljskih evropskih in mednarodnih ciljev.

Črtomir Kurnik
Stara cesta 5
4000 Kranj
.(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)
+ 386 (0)59 92 49 74
+ 386 (0)59 92 49 87