LCA Logistik Center Austria Süd

Objavljeno:
Slika: LCA Logistik Center Austria Süd
Slika: LCA Logistik Center Austria Süd
Slika: © ÖBB/Martin Hofmann
© ÖBB/Martin Hofmann
Slika: © ÖBB/Martin Hofmann
© ÖBB/Martin Hofmann

Logistični Center Austria Süd ali krajše LCA-Süd se nahaja na tromeji Avstrije, Italije in Slovenije, v neposredni bližini Beljaka, druge največje gospodarske regije na Koroškem, in neposredno na avtocesti A2. Območje obsega skupno površino več kot 160 hektarjev in je razdeljeno na dve veliki coni. Približno 40 hektarjev je v severni coni in okoli 120 hektarjev v južni coni.

 

Logistični center Avstrija Süd (jug) se nahaja neposredno na stičišču dveh glavnih prometnih osi Tauern- in Baltsko-Jadranske osi. Avstrijske zvezne železnice ÖBB upravljajo na lokaciji drugo največjo ranžirno postajo v Avstriji, ki služi kot vozlišče za domači in mednarodni tovorni promet in med drugim ponuja dnevno povezavo z izbranimi jadranskimi pristanišči, zlasti s Koprom in Trstom. Poleg te centralne ranžirne postaje ÖBB upravljajo tukaj tudi pretovorno postajo s povezanim kombiniranim tovornim terminalom.

 

Cilji logističnega centra temeljijo na treh stebrih:

 

 • Razvoj in trženje logističnega centra Austria Süd
  • Nadaljnji razvoj blagovne znamke lokacije
  • Prisotnost na internetu, sejmi/konference, predstavitve in vodeni ogledi
    
 • Lokacijske storitve za interesente, naseljence in obstoječa podjetja
  • Obširne informacije o lokaciji Logistik Center Austria Süd
  • Pomoč pri iskanju ustreznih pisarn, proizvodnih in skladiščnih prostorov ter poslovnih prostorov
  • Svetovanje in navezovanje stikov s pravnimi in davčnimi strokovnjaki ter bankami
  • Informacije in usklajevanje financiranja in subvencij
  • Podpora na uradih in pri odobritvah
  • Usklajevanje iskanja osebja
  • Podpora pri iskanju partnerjev za sodelovanje, dobaviteljev
  • Ponudba dodatnih izobraževanj, prilagojena področju logistike
    
 • Kooperacije in projekti na področju logistike 
  • Razvoj internih in eksternih kooperacijskih pristopov za zagotovitev stroškovnih in storitvenih prednosti
  • Narodni in mednarodni projekti za promocijo logistike na Koroškem

    
Mag. Julia Feinig-Freunschlag | Udo Tarman, MSc
Hart 100
9586 Fürnitz/Brnca
.(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)
www.lca-sued.at
0043 4257 20610