Petkov kolaž: Poslovna cona Lipje

Objavljeno:
Slika: € 19,- /m² z vsemi dajatvami
€ 19,- /m² z vsemi dajatvami
Slika: € 19,- /m² z vsemi dajatvami
€ 19,- /m² z vsemi dajatvami
Slika: Razdalje do avtocestnih povezav in lega cone v Sloveniji
Razdalje do avtocestnih povezav in lega cone v Sloveniji
Slika: grafična priloga območja cone
grafična priloga območja cone

Občina Središče ob Dravi

 

Dosedanje aktivnosti za Poslovno cono Lipje

 • sprejet OPN – občinski prostorski načrt
 • izvajanje OPPN – občinski podrobni prostorski načrt-sprejet v februarju 2016
 • objava osnovnih informacij o poslovni coni in zemljiščih na različnih spletnih portalih
 • izdelana je Idejna zasnova cone v letu 2009
 • izvedena osnovna komunalna infrastruktura v območje cone (vodovod, plin, kanalizacija, dostopna cesta, telekomunikacije (optika), elektrika)
 • izdelava Idejne zasnove za Poslovno cono Lipje po sprejetem OPPN

 

Podatki za Poslovno cono Lipje

 • možne dejavnosti v poslovni coni: proizvodne, trgovske, skladiščne, storitvene….
 • informativna cena za 1 m2 znaša 14 €/m2 + kom. prispevek 5 €/m2 ( z olajšavo)-Pravilnik za olajšave-do 50%-skupaj 19 EUR/m2
 • možnost vlaganja občine v komunalno infrastrukturo poslovne cone (kanalizacija, vodovod, ceste)-komunalni prispevek občina vloži v komunalno ureditev parcel
 • razpoložljivih je 4,2 ha zazidljivih površin - faktor pozidanosti 0,8
 • možnost uporabe že izgrajenih objektov (bivši objekti za rejo živine) – več objektov v velikosti 1.295m2-skladiščenje, delavnice in storitvene dejavnosti (obstoječa cona)
 • grafična priloga območja cone
Jurij Borko, župan
Trg talcev 4
2277 Središče ob Dravi
.(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)
www.sredisce-ob-dravi.si
00386 (0)2 741 6610