Petkov kolaž: novi člani SGZ - 03/2019

Objavljeno:
Slika: Petkov kolaž: novi člani SGZ - 03/2019
Slika: Petkov kolaž: novi člani SGZ - 03/2019

BKS Bank AG

BKS Bank − družba, ki kotira na borzi

BKS Bank s sedežem v Celovcu, Avstrija, zaposluje več kot 1.100 sodelavcev in se ukvarja z bančnimi in lizinškimi posli v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem in Slovaškem. Predstavništva imamo na Madžarskem in v Italiji. Poslovna politika je trajnostno usmerjena, s poudarkom na dolgotrajnem uspehu in ne na kratkoročnih dobičkih.

Pri poslovanju s pravnimi osebami smo prepričljivi z našim prilagodljivim svetovanjem in bogato ponudbo produktov. To obsega obratovalna sredstva, investicije in izvozno financiranje, svetovanje o podporah, plačilnemu prometu, lizungu, trgovanje z vlogami, in produkti za predispozicijo likvidnih presežkov in za ustvarjanje premoženja in digitalnih storitev.

Za privatne stranke ponujamo pestro ponudbo vseh klasičnih bančnih produktov kot tudi digitalni servis. Sem štejemo stanovanjsko financiranje, preventivne produkte, varčevalne produkte ter predispozicije, premoženjsko upravljanje, plačilni promet, digitalne storitve, lizing in posredovanje zavarovanj.
BKS Bank vam s ponudbo plačilnih storitev omogoča enostavno poslovanje doma in v tujini. Na poslovni transakcijski račun lahko prejemate plačila v različnih valutah ali plačujete v tujino in v domovini. Transakcije lahko z elektronsko povezavo izvajate negotovinsko, udobno in ugodno s svojega delovnega mesta. V samopostrežnih conah v vseh poslovalnicah BKS Bank so zunaj poslovnega časa na voljo različni bančni avtomati.

V fokusu BKS Banke so izjemna svetovanja. Veliko investiramo v izobraževanje naših sodelavcev. Mreža v poslovalnicah je ravno tako pomembna kot moderne digitalne storitve. Odličnost naših sodelavcev potrjuje tudi redna kontrola zunanjih strokovnjakov. S tem je BKS Banka pridobila naziv avstrijske odličnosti „Exzellenten Unternehmen Österreichs“ in si pridobila priznanje „Recognised for Excellence 5*. Pri testih Avstrijske družbe za študije potrošnikov (ÖGVS) in revije Trend, je BKS Banka dobila večkratna priznanja kot najboljša filiala po vsej Avstriji v naložbenem svetovanju oz. svetovanju za svetovanje za financiranje nepremičnin.

BKS Bank ima na voljo fleksibilne rešitve financiranja in vam kot podjetniku ponuja tudi bogato paleto svetovanja. To je dolgoročno financiranje, kratkoročno financiranje, lombardni kredit, bančne garancije.

BKS Banka je tudi predhodnik na področju dolgotrajnosti. Ponujajo se dolgotrajni predispozicijski produkti, med drugimi zeleni in Social Bonds, z njihovimi emisijskimi izkupički ekološkimi ali socialnimi dolgoročnimi projekti financiranja. S krediti za ekološke projekte prav tako prispevamo k prepričevanju klimatskih sprememb. BKS Banka je dobila od specializirane rating agencije ISS-oekom Prime-Status za svoje dolgotrajne aktivnosti. S tem se šteje BKS Banka za eno izmed najboljših bank na svetu, ki delujejo dolgoročno. Akcije BKS Banke so tudi del dolgoročnega indexa VÖNIX.

http://www.bksbank.si/

 

CPOEF - Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (CPOEF) podjetjem ponuja mednarodno konkurenčno in kakovostno znanje, svetovalne storitve in neposreden stik s študenti pri zaposlovanju. Glavna dejavnost CPOEF je vseživljenjsko izobraževanje na poslovno ekonomskem področju, znanja pa prenašamo in izmenjujemo tudi preko svetovalnih storitev ter različnih poslovnih dogodkov. V skladu s svojim poslanstvom že od leta 2011 nadgrajuje in poglablja sodelovanje Ekonomske fakultete s poslovnim svetom. S prenosom uporabnega znanja iz stroke v prakso in upoštevanjem dejanskih potreb gospodarstva, CPOEF spodbuja razvoj gospodarskega okolja v širši regiji.

Glavne dejavnosti CPOEF zajemajo:

https://www.cpoef.si/sl/

Slovenska gospodarska zveza
Spengergasse 8
9020 Klagenfurt / Celovec
.(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)
www.sgz.at
+43 (0)463 508 802