Bild: M.a.j.-fb-logo-2020

Projekt M.A.J. – MREŽA ALPE JADRAN  - 2019

Inkubator proaktivnih zamejskih Slovencev

 

NAMEN projekta in CILJNA SKUPINA:

 

Projekt M.A.J. je namenjen mladim od 17 do 30-35 let starosti,

 • ki zavestno gradijo svojo bodočnost v sklopu slovenskih zamejskih skupnosti v Avstriji, Madžarski, Hrvaški in Italiji,
 • ki verjamejo, da predstavlja skupna slovenska pripadnost model / vzor odprtosti, sožitja in sodelovanja,
 • in ki sprejmejo izziv, da to oblikujejo v generativni prostor za razvijanje inovacij in razvoja v kulturni, družbeni, ekonomski in trajnostni dimenziji. 

Z namenom, da v povezavi z matično domovino tako utrjujejo skupno rast modernega slovenstva, znajo izkoristiti zgodovinski razvojni potencial regije Alpe Jadran in kot generativni dejavniki uspešno so-ustvarjajo svojo dobrobit v povezanem  življenjskem prostoru.

 

KAJ je M.A.J.:

To je predvsem PRILOŽNOST za

 • medsebojno spoznavanje in družabnost,
 • zabavo in skupno razmišljanje,
 • spoznavanje uspešnih primerov razvojnih, kulturnih, podjetniških in zaposlitvenih pristopov in priložnosti v regiji,
 • (ozaveščanje sposobnosti, virov in izkušenj, adutov in prednosti, ki jih skupno imamo),
 • osvajanje orodij in veščin potrebnih za uspešno nastopanje na odru življenja,
 • ustvarjanje vizij razvojnega potenciala regije in njenih možnih bodočnosti.

 

ČEMU bi se mladi projekta udeležili?

 

Če potrebuješ oz. ŽELIŠ

 • razširiti svojo mrežo družabnih, študijskih, kulturnih, poslovnih, političnih ... stikov,
 • spoznati uspešne pristope, miselnost, znanja, perspektive in projekte v različnih zamejstvih kot navdih za svoj projekt (življenjski, kulturni, poklicni, podjetniški, politični, socialni, itd.),
 • ponuditi in udejanjiti svoje razmišljanje, znanje, usluge ali proizvode v širšem prostoru,
 • (negovati inovativnost in podjetniško miselnost),
 • osvajati orodja in vaditi veščine potrebne za učinkovitost in uspeh v naglo spreminjajočem se življenju,
 • oblikovati razvojno vizijo za bodočnost in si želiš soočanja in oplajanja z drugačnimi vidiki,
 • biti član skupine dinamičnih mladih ljudi, inovatorjev, ki zavestno so-ustvarjajo svojo bodočnost, (črpati izkušnje iz zgodovine za premoščanje današnjih izzivov in za pripravo na bodočnost),

 

KAKO se bo M.A.J. odvijal – oblike in vsebine:

 

Tri srečanja v štirih državah  2019: 

 • Obiski, družabnost, ustvarjanje, šport in zabava,
 • Interaktivne delavnice, debate, praktična uporaba pridobljenih orodij in veščin,
 • Načrtovanje in snovanje projektov, razvoj civilne družbe,
 • veščine in spretnosti učinkovite komunikacije in javnega nastopanja,
 • pristopi in orodja oblikovalske miselnosti (design thinking).

Stroške udeležbe krije organizator.

 

KDAJ in KJE se vidimo:

 

Prvo srečanje – 17. in 18. maja 2019

 • na avstrijskem Štajerskem in madžarskem Porabju, 
 • načrtovanje, projekti za razvoj civilne družbe

Vabilo

Kako smo se imeli 

Drugo srečanje – 28. in 29. junija 2019

 • Gorski Kotar in Reka na Hrvaški,
 • pristopi in veščine učinkovite komunikacije in javnega nastopanja na odru življenja

Vabilo

Kako smo se imeli 

 

Tretje srečanje –4 in 5 oktober 2019

 • Italija (Trbiž) – Slovenija (Kranjska gora) – Avstrija (Bistrica na Zili)
 • Mednarodna komuniciranje in moč pogajanj.

Vabilo

 

Bild: Projekt M.A.J. - Monošter
Projekt M.A.J. - Monošter
Bild: Projekt M.A.J. - Monošter
Projekt M.A.J. - Monošter
Bild: Projekt M.A.J. - Monošter
Projekt M.A.J. - Monošter
Bild: Projekt M.A.J. - Monošter
Projekt M.A.J. - Monošter
Bild: Projekt M.A.J. - Prezid
Projekt M.A.J. - Prezid
Bild: Projekt M.A.J. - Prezid
Projekt M.A.J. - Prezid
Bild: Projekt M.A.J. - Prezid
Projekt M.A.J. - Prezid
Bild: Projekt M.A.J. - Prezid
Projekt M.A.J. - Prezid
Bild: Projekt M.A.J. -Avstrija - Slovenija - Italija
Projekt M.A.J. -Avstrija - Slovenija - Italija
Bild: Projekt M.A.J. -Avstrija - Slovenija - Italija
Projekt M.A.J. -Avstrija - Slovenija - Italija
Bild: Projekt M.A.J. -Avstrija - Slovenija - Italija
Projekt M.A.J. -Avstrija - Slovenija - Italija
Bild: Projekt M.A.J. -Avstrija - Slovenija - Italija
Projekt M.A.J. -Avstrija - Slovenija - Italija
Bild: Projekt M.A.J. -zaključna prireditev Ljubljana
Projekt M.A.J. -zaključna prireditev Ljubljana
Bild: Projekt M.A.J. -zaključna prireditev Ljubljana
Projekt M.A.J. -zaključna prireditev Ljubljana
Bild: Projekt M.A.J. -zaključna prireditev Ljubljana
Projekt M.A.J. -zaključna prireditev Ljubljana