Slika: Alpe-Adria Tourism

Alpe-Adria Tourism

Projekt zaključen

 

Turizem je od druge polovice 20. stoletja tako v Furlaniji-Julijski krajini kot na Koroškem pomemben vir dohodka. Vendar pa v zadnjih letih nazaduje število gostov iz tradicionalnih emitivnih trgov. Zato je treba najti nove poti in pridobiti goste iz drugih držav ter močneje investirati v celoletni turizem, ker se lahko na ta način bolj učinkovito izkoristijo razpoložljive turistične kapacitete.


Obe državi mejita na Slovenijo, ki se je v dveh desetletjih razvila iz delne republike jugoslovanske federacije v nadebudno državo članico EU. Pomena Slovenije kot emitivnega trga se obe deželi dolgo nista zavedali, zdaj pa se zavest o tem polagoma spreminja. Potencial pa še dolgo ni izčrpan, in s svojima dvema milijonoma prebivalcev je Slovenija danes eden od obetavnih trgov za turistično gospodarstvo na Koroškem in v Furlaniji-Julijski krajini.


Glede na geografično bližino se Slovenija idealno ponuja za celotni turizem. Ta razvojni potencial je tem bolj pomemben, ker tako na Koroškem kot v Furlaniji-Julijski krajini živi dvojezična populacija, ki je predestinirana za to, da nagovori turiste iz Slovenije in da prevzame funkcijo multiplikatorja. Projekt “A-A tourism” bo zajel vsa turistična podjetja na Koroškem in v Furlaniji-Julijski krajini, ki bodo pripravljena nuditi določen minimalni večjezični standard. V zameno pa bodo ta turistična podjetja dobila profesionalno oblikovan skupen tržni nastop.


O projektnem cilju
Turizem na Koroškem in v Furlaniji-Julijski krajini bomo okrepili s povečanim številom gostov iz sosednje Slovenije. To bomo dosegli s tesno čezmejno kooperacijo turističnih podjetij v FJK in na Koroškem. Zajeli bomo le tista podjetja, ki bodo pripravljena zagotoviti določeno poznavanje jezikov sosedov (jezikovna znanja s strani sodelavcev, večjezični jedilni list in reklamno gradivo). Z upoštevanjem slovenščine bo regija privlačnejša za gosta iz Slovenije.


Specifični cilji projekta

  • povezovanje turističnih podjetij na Koroškem in v Furlaniji-Julijski krajini, ki želijo pridobiti goste iz Slovenije in pri tem upoštevajo slovenski jezik
  • zagotavljanje in poglobitev jezikovne kompetence v sodelujočih turističnih podjetjih
  • zagotavljanje kakovosti turistične ponudbe v sodelujočih turističnih podjetjih
  • obširen skupni tržni nastop sodelujočih podjetij v SLoveniji na podlagi oblikovanih tematskih paketov ter ustreznih tržnih aktivnosti.


Trajanje projekta: 2009-2011


Aktivnosti

  • Čezmejne informacijske prireditve in matchmaking sestanki
  • Ukrepi za zagotavljanje minimalnih kakovostnih standardov
  • Izobraževalne aktivnosti za zagotavljanje minimalnih jezikovnih standardov
  • Priprava tematskih turističnih paketov in skupno trženje


Spletni strani projekta: aatourism.sgz.at in www.tusmodoma.eu