Slika: Connect SME

Connect SME

Projekt zaključen

 

Projekt čezmejnega povezovanja malih in srednjih podjetij podpira čezmejno sodelovanje podjetij avstrijske Koroške z Gorenjsko, Savinjsko-Šaleško in Koroško regijo na slovenski strani. Povezati namerava tudi pomembna središča kot so Celovec, Beljak, Kranj, Velenje in Dravograd. Pričakovani gospodarski vplivi so boljše gospodarsko sodelovanje, ustvarjanje novih delovnih mest ter izboljšanje sodelovanja na regionalni ravni.


Namen projekta pa je podpora čezmejnega razvoja malih in srednjih podjetij, prispevek k povečanju inovativnosti in raziskav, krepitev povezovanja podeželskih območij ter izboljšanje konkurenčnosti poslovnih lokacij.


Cilji projekta

 • Pridobitev celovitega pregleda podjetij s pripravljenostjo za čezmejno sodelovanje v obmejnem območju
 • Predstavitev in povezovanje podjetij za čezmejno sodelovanje
 • Dokumentacija sodelovanja med izobraževalnimi ter znanstvenimi ustanovami in MSP


Ciljne skupine

 • MSP z interesom za čezmejno sodelovanje
 • Izobraževalne in raziskovalne ustanove/organizacije
 • Javne institucije, poslovne podporne strukture
 • Širša strokovna javnost
 • Projektni partnerji


Vodilni partner

 • Slovenska gospodarska zveza v Celovcu / Slowenischer Wirtschaftsverband Kärnten (SGZ)


Projektni partnerji

 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj (OOZ Kranj)
 • GZS Območna zbornica Koroška (OZ Koroška)
 • Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ)
 • Gorenjski glas, d.o.o., Kranj (GG)


Trajanje projekta
April 2013 – junij 2014

Spletna stran projekta: www.connect-sme.eu