Slika: Connect SME Plus Logo - Interreg Logo

Connect SME Plus

PROGRAM ZA SAMOSTOJNO INTERNACIONALIZACIJO MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ IZ SLOVENIJE IN AVSTRIJE

Osnovni namen projekta je: Izobraziti, povezati in širiti poslovanje malih in srednjih podjetij iz lokalnega v čezmejno in globalno poslovanje. Projekt je za udeležence brezplačen.
Sodelovalo bo do 60 malih in srednjih podjetij (do 30 na slovenski strani meje in do 30 na avstrijski strani meje) z zanimivimi, inovativnimi in kakovostnimi izdelki oziroma storitvami.
 

POTEK PROGRAMA

 • Rok prijave do 21.09.2018  
 • Jeseni 2018 se prične brezplačno PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN E-UČENJE: oktober 2018 – maj 2019 (link na brošuro)
 • SODELOVANJE Z MENTORJEM pri pripravi akcijskega načrta in uresničevanju le tega: oktober 2018 – marec 2020
 • Znotraj projekta se bo zvrstilo več POSLOVNIH DOGODKOV tako v Sloveniji kot v Avstriji:  september 2018 – marec 2020
 • Dve POSLOVNI DELEGACIJI v JVZ Evropo: januar 2019 – marec 2020

Vsem udeležencem programa bo poleg mentorjev na voljo tudi HELP DESK.  


KDO SE LAHKO PRIJAVI?

 1. Mala in srednja podjetja iz Slovenije in Avstrije!
 2. Podjetja z inovativnim in tržno zanimivimi storitvami ali produkti!
 3. Podjetja, ki do sedaj še niso bila izvozno aktivna oz vsaj ne v večji meri!
 4. Podjetja s sedežem v natančno določenem programskem območju:

SLOVENIJA        

AVSTRIJA

Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska

Oststeiermark, West – Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Westliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt – Villach, Oberkärnten und Südburgenland

 

PROGRAMSKE TEME

 • Osnove moderne internacionalizacije in čezmejnega poslovanja
 • Strategije vstopa na čezmejni globalni trg
 • Medkulturni management in mreženje
 • Digitalna prodaja in marketing
 • Inovativnost proizvodov in poslovna odličnost
 • Mednarodno komuniciranje in predstavljanje v tujih jezikih
 • Priprava akcijskega načrta


Praktično usposabljanje in e-učenje bodo izvedli:

 • višja strokovna šola FH Joanneum iz Gradca: University of Applied sciences (www.fh-joanneum.at)
 • NETS, podjetje za storitve iz Kranja  (www.nets.si )
 • trinitec IT Solutions & Consulting GmbH (www.trinitec.at)


Lokalni jezik usposabljanj!

Vsa predavanja, z izjemo enega, ki bo potekal v angleškem jeziku, bodo izvedena v lokalnem jeziku. Usposabljanje za slovenska MSP bo tako izvedeno v slovenskem jeziku, usposabljanje za avstrijska MSP pa v nemškem jeziku.

O podrobnem programu, urniku in lokaciji usposabljanja bodo izbrana podjetja obveščena po izboru podjetij ter pred začetkom usposabljanj.


PRIJAVA

Zainteresirana MSP se na javno povabilo prijavijo z izpolnitvijo prijavnega obrazca.
Rok prijave: petek, 21. september 2018


Do 21. septembra bodo potekali promocijski dogodki:

 1. Slovenija: Kranj 28.06.2018 (objava)
 2. Avstrija: Pliberk, 02.09.2018 (v okviru Pliberškega sejma na travniku objava)
 3. Avstrija: Celovec, 05.09.2018, Generalni konzulat RS (objava)
 4. Slovenija: Celje, september 2018 (v okviru sejma MOS 11.09. – 16.09.2018) (objava)
 5. Avstrija: Gradec, 19.09.2018 (Joanneum) (objava)


POSTOPEK IZBIRE

V primeru večjega števila zainteresiranih podjetij bo projektna skupina na podlagi prijav (po potrebi tudi razgovora z MSP) izbrala podjetja, katerih izdelki/storitve izkazujejo večji potencial za rast in doslej še niso bila v večjem obsegu prisotna na sosednjem ali tretjih trgih. Pri tem bodo posebej upoštevani naslednji kriteriji:

 • poslovna ideja oziroma proizvod/storitev podjetja ter njegov potencial za rast in izvoz,
 • motivacija podjetja za vključitev v šolo internacionalizacije.


PRILOŽNOST ZA VSE ZAINTERESIRANE!

Podjetja, ki se bodo odzvala na to povabilo, ne bodo pa izbrana za neposredno vključitev v čezmejno šolo internacionalizacije, bodo povabljena k vključitvi v druge projektne aktivnosti, tudi k sodelovanju na številnih poslovnih srečanjih ter h koriščenju individualnega svetovanje v okviru Connect SME Plus HELP DESKa.


DODATNE INFORMACIJE

Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj

 

Tel.: +386 (0)4 281 83 14 –
Martina Jenko ali Barbara Rupar

e-mail: connect@oozkranj.com

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu – Slowenischer Wirtschaftsverband Kärnten

Tel.: +43 (0)463 508 802 –
Vesna Hodnik ali Andrej Hren

e-mail: connect@sgz.at

Spletno mesto projekta: https://www.connect-smeplus.eu/home/sl


Projekt Connect SME Plus je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.