Slika: Efficient, Effective, Smart

Efficient, Effective, Smart

Projekt zaključen

 

Glavni cilj projekta „Efficient, Effective, Smart“ je vzpostavitev medregionalne gospodarske strukture (kompetenečnega centra, mreže, …) na področju trajnostnih tehnologij, torej mednarodno prepoznavnega inovacijskega prostora kot podpora regionalnemu podjetništvu. Pri tem se projekt osredotoča predvsem na tematske sklope kot so obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, proizvodnja in distribucija energije pa tudi inteligentne proizvodne in medsektorske tehnologije ter interin transdisciplinarni pristop. Po identifikaciji gospodarskih kompetenc, inovativnih podjetij in deležnikov bodo slednji medsebojno povezani v mrežo in zanje razvit koncept realizacije z opredeljenimi področji raziskav. Začetno fazo naj bi podpirala tudi izdelava načrtov (Roadmaps) za uresničevanje pilotskih projektov med gospodarstvom in znanostjo.


Projektni partnerji

  • Lakeside Science & Technology Park GmbH (LP)
  • KELAG – Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft
  • Slovenska gospodarska zveza v Celovcu
  • Centre of Excellence for Low-Carbon Technologies | Center odličnosti nizkoogljične tehnologije (CO NOT)
  • Interenergo d.o.o.
  • E-zavod


Trajanje projekta
Januar 2012 – marec 2015

 

Spletna stran projekta: www.ees-project.eu