Slika: Gospodarstvo skozi čas

Gospodarstvo skozi čas

Politične in socialne spremembe so bile v preteklem stoletju predvsem v obmejnih regijah velik izziv za gospodarstvo. V trilogiji webinarjev: »Gospodarstvo skozi čas« smo si pogledali razvoj družbe in podjetništva v treh obmejnih regijah Koroška, Južna Tirolska in Trst in vlogo, ki so ga pri tem imele narodne skupnosti. Zgodovinskem pregledu sledijo primeri iz prakse: prispevki podjetji, ki so izzivne čase prestali in jih sooblikovali.

Projekt je potekal s finančno podporo avstrijskega Urada zveznega kanclerja.
[Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung des Bundeskanzleramtes]

Tukaj najdete zaključni povzetek vsebine trilogije, spodaj pa so vam na voljo posnetki vseh webinarjev ter gradivo predavateljev,

Slika: Gospodarstvo skozi čas