Slika: Financiranje s strani KWF

Financiranje s strani KWF

Krožno gospodarstvo je ključ do trajnostnega razvoja. Koroški gospodarski razvojni sklad (Kärntner Wirtschaftsförderungs Fond) podpira projekt VIRIDI, katerega cilj je spodbuditi čezmejno sodelovanje med Avstrijo in Slovenijo ter podpreti prehod malih in srednje velikih podjetij v krožno gospodarstvo. Skupaj s partnerji vzpostavljajo digitalno platformo, poslovne modele in akademijo, ki bodo prispevali k učinkoviti rabi virov in trajnostnemu razvoju industrije.