Slika: ID-Coop

ID-Coop

Projekt zaključen

 

Avstrija in Italija: Državi ne povezuje le meja ob Alpskem loku, temveč tudi zgodovinska jezikovna manjšina, ki živi v tem okolju. Projekt Interreg IV Italija – Avstrija ID-Coop se izvaja v provincah Belluno, Bolzano/Bozen, Videm/Udine in Gorica/Gorizia v Italiji ter v okrajih Beljak-dežela, Celovec-dežela in Velikovec v Avstriji. V teh krajih živi okoli 800.000 ljudi, ki pripadajo jezikovni skupini Ladincev, Furlanov in Slovencev. Projekt ID-Coop se ukvarja z zgodovinskimi jezikovnimi manjšinami v želji za inovativno združenje med zadružništvom in zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin. Zadružništvo, ki ga podpira projekt ID-Coop, je usmerjeno v nove oblike socialnega podjetništva (npr. evropsko zadrugo, kooperativno združenje, kot ga pozna Appennino Reggiano) in povezujejo le-te z lokalnimi kulturami. Na ta način naj bi se krepila kulturna identiteta prebivalcev, še zlasti zgodovinskih jezikovnih manjšin, hkrati pa bi se pospeševal gospodarski razvoj teh regij.


Raziskovalna težišča
V ozadju mednarodnega leta zadružništva (Združeni narodi 2012) skuša projekt razviti model zadružništva, ki bi se skladal s potrebami prebivalcev v oemjenih območjih. V ta namen bomo zbirali podatke o zadružništvu v Avstriji in Italiji ter pripravili politično-institucionalne in socio-lingvistične študije o teh območjih. Nova vrednost projekta ID-Coop je torej povezava zaščite vrednih kulturnih elementov in gospodarskih pomembnosti. Cilj projekta je oblikovanje neprofitnih oblik podjetij, kot na primer zadruga, ali pa prilagoditev obstoječih struktur.


Rezultati in cilji

  • Uporaba modela inovativne zadruge v praksi, ki temelji na lokalnih socio-kulturnih danostih, ponuja raznolike aktivnosti ter območju doprinaša kulturno in gospodarsko dodano vrednost;
  • Nadgradnja manjših skupnosti z ustvarjanjem/krepitvijo delovnih mest;
  • Ukrepi za zmanjšanje odseljevanja in urbanizacije predvsem mlajše populacije in podpiranje kulturnih aktivnosti v skupnostih;
  • Izdelava smernic za izvedbo modela zadruge in pobuda k realizaciji v podobnih območjih;
  • Izmenjava informacij in konkretnih primerov o zadružništvu v naseljih z zgodovinsko jezikovno manjšino v Avstriji in Italiji.


Vodilni partner

  • EURAC research – Evropska akademija v Boznu/Bolzano


Projektni partnerji

  • Provincia di Belluno
  • Agenzia regionale per la lingua friulana
  • Commune di Monfalcone


Trajanje projekta
Oktober 2012 – marec 2015


Spletna stran projekta: www.id-coop.eu