Slika: MAJ 2020

M.A.J. Mreža Alpe Jadran 2020

PROJEKT M.A.J. 2020 

V časih, ki prihajajo bo smisel povezovanja in sodelovanja dobila nov pomen in prav to je SKUPNI VSEBINSKI POUDAREK naših srečanj v letu 2020.

 

INKUBATOR PROAKTIVNIH ZAMEJSKIH SLOVENCEV

»SODELOVATI« » MITMACHEN« »PARTECIPARE« »SUDJELOVATI« »EGYÜTTMŰKÖDÉS« »COLLABORATE«

 

SODELOVATI na različnih nivojih:

 1. Interesno sodelovanje (slovenski jezik, regija, gospodarstvo, … )  
 2. Sodelovanje z različnimi institucijami - šole, združenja, … 
 3. Družbeno odgovorno sodelovanje, ki se odraža v skrbi za naravo, za soljudi in ranljive skupine

 

NAMEN projekta in CILJNA SKUPINA:

 

Projekt M.A.J. je namenjen mladim od 17 do 30-35 let starosti,

 • ki zavestno gradijo svojo bodočnost v sklopu slovenskih zamejskih skupnosti v Avstriji, Madžarski, Hrvaški in Italiji,
 • ki verjamejo, da predstavlja skupna slovenska pripadnost model / vzor odprtosti, sožitja in sodelovanja,
 • in ki sprejmejo izziv, da to oblikujejo v generativni prostor za razvijanje inovacij in razvoja v kulturni, družbeni, ekonomski in trajnostni dimenziji. 

Z namenom, da v povezavi z matično domovino tako utrjujejo skupno rast modernega slovenstva, znajo izkoristiti zgodovinski razvojni potencial regije Alpe Jadran in kot generativni dejavniki uspešno so-ustvarjajo svojo dobrobit v povezanem  življenjskem prostoru.

 

KAJ je M.A.J.:

To je predvsem PRILOŽNOST za

 • medsebojno spoznavanje in družabnost,
 • zabavo in skupno razmišljanje,
 • spoznavanje uspešnih primerov razvojnih, kulturnih, podjetniških in zaposlitvenih pristopov in priložnosti v regiji,
 • (ozaveščanje sposobnosti, virov in izkušenj, adutov in prednosti, ki jih skupno imamo),
 • osvajanje orodij in veščin potrebnih za uspešno nastopanje na odru življenja,
 • ustvarjanje vizij razvojnega potenciala regije in njenih možnih bodočnosti.

 

ČEMU bi se mladi projekta udeležili?

 

Če potrebuješ oz. ŽELIŠ

 • razširiti svojo mrežo družabnih, študijskih, kulturnih, poslovnih, političnih ... stikov,
 • spoznati uspešne pristope, miselnost, znanja, perspektive in projekte v različnih zamejstvih kot navdih za svoj projekt (življenjski, kulturni, poklicni, podjetniški, politični, socialni, itd.),
 • ponuditi in udejanjiti svoje razmišljanje, znanje, usluge ali proizvode v širšem prostoru,
 • (negovati inovativnost in podjetniško miselnost),
 • osvajati orodja in vaditi veščine potrebne za učinkovitost in uspeh v naglo spreminjajočem se življenju,
 • oblikovati razvojno vizijo za bodočnost in si želiš soočanja in oplajanja z drugačnimi vidiki,
 • biti član skupine dinamičnih mladih ljudi, inovatorjev, ki zavestno so-ustvarjajo svojo bodočnost, (črpati izkušnje iz zgodovine za premoščanje današnjih izzivov in za pripravo na bodočnost),

 

1. TERMIN: 23.04.2020  

Niko Klanšek: Imaš dobro idejo, spusti jo v svet! #kickstarter #crowdfunfing 

Posnetek webinarja: https://www.youtube.com/watch?v=DNzAVP0VH88&t=9s

 

2. TERMIN: 20.05.2020 

Vanja Černivec: Preko prostovoljstva do sanjske službe v NBA-ju!

Posnetek webinarja: https://www.youtube.com/watch?v=S3Hzw6YSFT4&t=32s

 

3. TERMIN:  09.07.2020 (19:00 uri)

Kristi Hodak: Poklici prihodnosti oz. kako so-oblikovati prihodnost v novem digitalnem svetu? 

 

4. TERMIN: 20.10.2020 (18:00 uri) 

dr. Klemen Lah: Slovenščin - VELIKI IN MALI JEZIK  

 

5. TERMIN: 12.11.2020 (17:00 uri) 

DELOVANJE MEDIJE V ZAMEJSTVU 

 

Igor Devetak, odgovorni urednik Primorski dnevnik

Marko Tavčar, glavni urednik slovenskega novinarskega oddelka italijanske radiotelevizije RAI (Radio Trst in televizija)

 

6. TERMIN: 20.11.2020 (17:00 uri) ZAKLJUČNA PRIREDITEV M.A.J. 2020  "SAJ PESEM DRUŽI NAS" 

 

Gosta prireditve sta bila:

 • Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch
 • Sašo Avsenik (ansambel Saša Avsenika)

 

 

1. DELAVNICA M.A.J. 

03.07.2020 v Avstriji 

Kako smo se imeli? 

 

 

 

Projekt M.A.J. – MREŽA ALPE JADRAN  - 2019

Inkubator proaktivnih zamejskih Slovencev


 

KAKO se bo M.A.J. odvijal – oblike in vsebine:

 

Tri srečanja v štirih državah  2019: 

 • Obiski, družabnost, ustvarjanje, šport in zabava,
 • Interaktivne delavnice, debate, praktična uporaba pridobljenih orodij in veščin,
 • Načrtovanje in snovanje projektov, razvoj civilne družbe,
 • veščine in spretnosti učinkovite komunikacije in javnega nastopanja,
 • pristopi in orodja oblikovalske miselnosti (design thinking).

Stroške udeležbe krije organizator.

 

KDAJ in KJE se vidimo:

 

Prvo srečanje – 17. in 18. maja 2019

 • na avstrijskem Štajerskem in madžarskem Porabju, 
 • načrtovanje, projekti za razvoj civilne družbe

Vabilo

Kako smo se imeli 

Drugo srečanje – 28. in 29. junija 2019

 • Gorski Kotar in Reka na Hrvaški,
 • pristopi in veščine učinkovite komunikacije in javnega nastopanja na odru življenja

Vabilo

Kako smo se imeli 

 

Tretje srečanje –4 in 5 oktober 2019

 • Italija (Trbiž) – Slovenija (Kranjska gora) – Avstrija (Bistrica na Zili)
 • "Moč kreativnega razmišljanja"

Vabilo

Kako smo se imeli 

 

 

 

4. ZAKLJUČNA PRIREDITEV M.A.J. 2019 in VABILO NA M.A.J. 2020

 

22.11.2019, Cankarjev dom konferenčna soba M3-4, ob 10:00 uri

PROGRAM:

09:30 – 10:00                    Sprejem gostov in novinarjev

10:00 – 11:00                    Otvoritev prireditve

 • Pozdrav mladih iz zamejstva.
 • Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec.
 • Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
 • Pozdrav drugih gostov.

11:00 – 11:30                    Okrogla miza

 • Na okrogli mizi bodo sodelovali mladi Slovenci iz zamejstva na temo: „Moja prihodnost je v alpsko – jadranski regiji in kako narediti regijo privlačnejšo za mlade“

11:30 – 12:00                    Čas za druženje in pogovor z mediji

12:00 – 13:00                    KOSILO

13:00 – 16:00                    Delavnica:  »Osnovne veščine javnega nastopanja«  

 

Kako smo se imeli!  

 

 

MEDIJI O PROJEKTU MAJ

https://volksgruppen.orf.at/v2/slovenci/stories/2977966/

https://volksgruppen.orf.at/v2/slovenci/stories/2983138/

https://volksgruppen.orf.at/v2/slovenci/stories/2951915/

https://volksgruppen.orf.at/v2/slovenci/stories/2949044/

https://volksgruppen.orf.at/v2/slovenci/stories/2942985/

http://novimatajur.it/attualita/na-tromeji-srecanje-mreze-alpe-jadran.html

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017326/

https://www.slovenci.si/projekt-m-a-j-druzenje-mladih-z-obmocja-alpe-jadrana/

https://www.novice.at/novice/moc-kreativnega-razmisljanja-na-avstrijsko-slovensko-italijanski-meji/

https://ljnovice.si/2019/10/21/projekt-m-a-j-za-proaktivne-zamejske-slovence-zdruzuje-mlade-vseh-slovenskih-dezel/

https://tvthek.orf.at/profile/Dober-dan-Koroka/85528/Dober-dan-Koroka/14031563

https://www.rtvslo.si/svsd/ostalo/zakljucuje-se-projekt-m-a-j-mreza-mladi-alpe-jadran-2019/504251

https://www.primorski.eu/se/skupaj-slovenci-od-vsepovsod-CD270253

RTV prispevek 

https://www.sta.si/2700566/premier-z-mladimi-zamejci-ob-zakljucku-projekta-mreza-alpe-jadran

https://novimatajur.it/senza-categoria/v-ljubljani-zakljucek-mreze-alpe-jadran-inkubatorja-proaktivnih-zamejskih-slovencev.html

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3022904/

https://www.cnvos.si/aktualno/3258/sklepna-prireditev-maj-mreza-mladi-alpe-jadran/

https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174653367

https://www.gov.si/novice/zakljucna-prireditev-m-a-j/

https://www.sdgz.it/evento/zakljucna-prireditev-m-a-j-v-ljubljani-22-11-19-ob-10-00/

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3022307/

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3045244/

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3056847/

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3072285/

ORF: https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3072285/?fbclid=IwAR2uZq4G22u6GTYbY0STIWhzjUxESYahaGh5RFTMlRsON1uHAs1r1TyFINQ

ORF: https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3075636/?fbclid=IwAR3PsEby71wI-SeOJ9yF75qzW9e-RWEtX8gd-BcxNA-0JrzuvxACZNk211c

https://slovenci.si/natecaj-projekta-m-a-j-saj-pesem-druzi-nas/

https://slovenci.si/zakljucna-prireditev-m-a-j-2020/

TDD RAI: https://www.rainews.it/tgr/fjk/video/2020/11/tdd-webinar-maj-avsenik-jaklitsch-alpe-jadran-36da86c5-45e0-416f-a758-98d4340bb463.html

RTV Slovenija:  https://radioprvi.rtvslo.si/2020/11/sotocja-296/  

 

Grafično podobo projekta pripravlja študentka spletnega oblikovanja Nadja Bučovnik: 

http://nadjabucovnik.com/projekt-m-a-j/

Slika: Projekt M.A.J. - Monošter
Projekt M.A.J. - Monošter
Slika: Projekt M.A.J. - Monošter
Projekt M.A.J. - Monošter
Slika: Projekt M.A.J. - Monošter
Projekt M.A.J. - Monošter
Slika: Projekt M.A.J. - Monošter
Projekt M.A.J. - Monošter
Slika: Projekt M.A.J. - Prezid
Projekt M.A.J. - Prezid
Slika: Projekt M.A.J. - Prezid
Projekt M.A.J. - Prezid
Slika: Projekt M.A.J. - Prezid
Projekt M.A.J. - Prezid
Slika: Projekt M.A.J. - Prezid
Projekt M.A.J. - Prezid
Slika: Projekt M.A.J. -Avstrija - Slovenija - Italija
Projekt M.A.J. -Avstrija - Slovenija - Italija
Slika: Projekt M.A.J. -Avstrija - Slovenija - Italija
Projekt M.A.J. -Avstrija - Slovenija - Italija
Slika: Projekt M.A.J. -Avstrija - Slovenija - Italija
Projekt M.A.J. -Avstrija - Slovenija - Italija
Slika: Projekt M.A.J. -Avstrija - Slovenija - Italija
Projekt M.A.J. -Avstrija - Slovenija - Italija
Slika: Projekt M.A.J. -zaključna prireditev Ljubljana
Projekt M.A.J. -zaključna prireditev Ljubljana
Slika: Projekt M.A.J. -zaključna prireditev Ljubljana
Projekt M.A.J. -zaključna prireditev Ljubljana
Slika: Projekt M.A.J. -zaključna prireditev Ljubljana
Projekt M.A.J. -zaključna prireditev Ljubljana