Slika: SGZ mladi

SGZ mladi

Kdo smo?

Smo neodvisna, večjezična skupina mladih iz Alpsko – jadranske regije, ki deluje pod okriljem Slovenske gospodarske zveze v Celovcu (SGZ). Prizadevamo si k povezovanju in sodelovanju mladih in spodbujanju njihove zagnanosti, kreativnosti, inovativnosti, ter na ta način krepiti boljši jutri v tej regiji. 

Naši cilji so:

 

  • Prikazovanje poslovnih priložnosti v regiji alpsko–jadranski regiji in širše
  • Priznavanje večjezičnosti kot temeljne prednosti za povečanje poslovnih priložnosti
  • Mreženje in čezmejno sodelovanje mladih
  • Podpiranje kreativnosti in inovativnosti, ter spodbujanje mladine k podjetništvu
  • Pomoč zagnanim mladim, ki stopajo v poslovni svet